Vychádzame z predpokladu, že sa váš manžel považuje za daňového rezidenta SR. Chceli by sme upozorniť, že predmetom dane daňového rezidenta SR sú tak príjmy plynúce zo zdrojov na území SR ako i príjmy zo zdrojov v zahraničí, t. j. napr. aj príjmy zo závislej činnosti vykonávanej v Nemecku. 

Rozumieme, že váš manžel iný príjem ako zo zamestnania za rok 2015 nedosiahol (pozn. zo živnosti nedosiahol žiaden príjem). Chceli by sme vás upozorniť, že váš manžel je povinný podať daňové priznanie za rok 2015 v prípade, ak výška jeho zdaniteľného príjmu (zo SR ako i zo zdrojov v zahraničí) za rok 2015 presiahla sumu 1901,67 eura. To znamená, že ak predmetnú hranicu jeho príjem presiahol, má povinnosť podať daňové priznanie v SR, v ktorom je povinný deklarovať aj predmetný príjem z Nemecka. 

Avšak podľa Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia s Nemeckom sa predmetné príjmy zo závislej činnosti zo zdrojov na území Nemecka vynímajú zo zdanenia v SR. Metóda vyňatia však nemá vplyv na možnosť nepodania daňového priznania v prípade presiahnutia hranice zdaniteľného príjmu v sume 1901,67 eura.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Príjem v Nemecku a nezarábajúca slovenská živnosť v priznaní
Príjem v Nemecku a nezarábajúca slovenská živnosť v priznaní
Príjem v Nemecku a nezarábajúca slovenská živnosť v priznaní
Príjem v Nemecku a nezarábajúca slovenská živnosť v priznaní