Spoločností, ktoré vstupujú do likvidácie v tomto čase pribúda. Majitelia neaktívnych eseročiek sa snažia vyhnúť daňovej licencii. Ak spoločnosť vstúpi do likvidácie do konca roka, platiť ju nebude. Majiteľ spoločnosti sa však nevyhne inej povinnosti - podľa zákona o zdravotnom poistení totiž podlieha zdravotným odvodom aj likvidačný zostatok pri likvidácii firmy.

Za istých okolností teda podnikateľ - spoločník obchodnej spoločnosti zaplatí zdravotné poistné aj z vlastných peňazí, ktoré vložil do firmy na začiatku podnikania.

Toto opatrenie podnikatelia nominovali medzi top desať kandidátov v ankete Byrokratický nezmysel roka 2014. Ide o tretí ročník súťaže, ktorú vyhlasuje Združenie mladých podnikateľov Slovenska. Víťaza budeme poznať po 22. decembri.

"Je absurdné, aby človek vložil do podnikania vlastné zdanené peniaze a keď sa toto podnikanie rozhodne zlikvidovať, tak aj zo sumy vloženej na začiatku za istých okolností zaplatí zdravotné odvody," komentoval toto opatrenie Ján Solík, predseda Združenia mladých podnikateľov Slovenska.

Podnikateľom radí jediné - aby skôr, ako sa rozhodnú zlikvidovať svoju obchodnú spoločnosť riešili túto situáciu so svojím účtovníkom alebo daňovým poradcom a hľadali možnosti, ako znížiť likvidačný zostatok.

Pozor na účtovníctvo a kontrolu

Najčastejším problémom firiem, ktoré chcú vstúpiť do likvidácie, sú podľa Lukáš Ivan, konateľa spoločnosti Fontionnel&Co ich účtovné zostatky. "V mnohých prípadoch spiacich firiem účtovný stav neodzrkadľuje ten skutočný. V praxi to znamená, že podnikateľ eviduje v účtovníctve drobný majetok či hotovosť, no v skutočnosti firma nedisponuje absolútne ničím. V spiacich firmách väčšinou nie sú ani žiadne záväzky, nie je čo vyrovnávať a položky aktív predstavujú likvidačný zostatok v plnom rozsahu. Podnikateľ teda zaplatí odvod z ničoho, pretože reálne si často z firmy nič nevyberie."

Zázračné riešenia na poslednú chvíľu pred vstupom do likvidácie podľa L. Ivana neexistujú. "Treba si tiež uvedomiť, že platiteľov DPH, ktorým pri vstupe do likvidácie správca dane vytyčuje posledné zdaňovacie obdobie, často čaká aj daňová kontrola. S majetkom v spoločnosti sa teda v procese likvidácie nespája len zdravotný odvod, ale v niektorých prípadoch aj odvedenie DPH," upozorňuje L. Ivan.

Ako znížiť likvidačný zostatok

Veronika Dubielová, konateľka spoločnosti Účtovná jednotka pripomína, že čiastočne sa dá tejto situácii vyhnúť tak, že sa konatelia budú zaujímať priebežne o účtovníctvo spoločnosti. Vysoké likvidačné zostatky, ktoré nekorešpondujú so skutočným stavom sú podľa nej jedným z príkladov ako podnikateľov tento nezáujem môže dobehnúť.

"Dá sa tomu vyhnúť tak, že by majiteľ likvidovanej eseročky zaplatil za právne služby pri likvidácii alebo by svoj obchodný podiel mohol previesť pred likvidáciou na nejakú osobu v zahraničí," vraví V. Dubielová.

L. Ivan hovorí, že právne či ekonomické poradenstvo je v súvislosti s likvidáciou spoločnosti legitímnym nákladom. "Faktúru za tieto služby je možné z firmy uhradiť a likvidačný zostatok tak reálne znížiť. Táto položka je ale vo väčšine prípadov zanedbateľná a problém rieši iba okrajovo. Len minimálna výška základného imania splateného v hotovosti, ktorou disponuje každá spiaca spoločnosť, predstavuje položku niekoľkonásobne vyššiu ako suma na faktúre od právnika či ekonóma."

Sú názory, že ak by fyzická osoba požičala peniaze právnickej osobe (aj vlastnej spoločnosti), ide o pôžičku a pri jej vrátení sa z nej zdravotný odvod nevyberá.

L. Ivan pripomína, že úverovanie spoločnosti fyzickou osobou je taktiež spôsob ako zo spoločnosti nakoniec vytiahnuť peniaze bez "ujmy" na zdravotnom odvode. "Pôžička by však mala byť vyplatená do spoločnosti ešte v začiatkoch jej podnikania a počas jej fungovania by malo dochádzať aj k jej reálnemu splácaniu. Obzvlášť upozorňujeme aj na zákonom stanovenú výšku hotovostných platieb. Tie by pri právnických osobách nemali prekročiť sumu 5 000 eur.  V tomto prípade preto tiež odporúčame postupovať veľmi opatrne."