Predmetom vašej otázky je povinnosť registrácie v súlade s §7 Zákona o DPH (ďalej len "ZDPH"). Vaša spoločnosť ako zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom a nadobúda v SR tovar z iného členského štátu (napr. z Poľska) bola povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň pred nadobudnutím tovaru, ktorým celková hodnota tovaru bez dane nadobudnutého z iných členských štátov dosiahne v kalendárnom roku 14 000 eur. 

Rozumieme, že predmetnú povinnosť ste si nesplnili, keďže predmetnú hodnotu ste už presiahli a predmetná žiadosť nebola doposiaľ podaná. Odporúčame podať predmetnú registráciu aj oneskorene. 

Daňový úrad vás na jej základe zaregistruje, vydá osvedčenie a pridelí identifikačné číslo bezodkladne, najneskôr do 7 dní odo dňa doručenia žiadosti. Týmto momentom vašej spoločnosti vzniká povinnosť zaplatiť daň z nadobudnutých tovarov v SR z iného členského štátu, nevznikne jej však nárok na odpočítanie dane. 

Prakticky by vám vaši dodávatelia z iných členských štátov týmto momentom už nemali posielať faktúry za dodania tovarov zaslaných do SR s ich lokálnou DPH.

Máme zato, že z tovarov nadobudnutých z iných členských štátov pred dátumom registrácie, avšak už za obdobie kedy vaša spoločnosť mala byť podľa ZDPH registrovaná podľa §7 ZDPH povinnosť, odviesť DPH nevzniká. 

Za nesplnenie si registračnej povinnosti v ustanovenej lehote vám správca dane vyrubí pokutu od 60 eur do 20 000 eur.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Predaj tovaru z EÚ. Kedy sa registruje e-shop k DPH
Predaj tovaru z EÚ. Kedy sa registruje e-shop k DPH
Predaj tovaru z EÚ. Kedy sa registruje e-shop k DPH
Predaj tovaru z EÚ. Kedy sa registruje e-shop k DPH