• Matka mi chce dať polovicu rodičovského domu, ktorého je výhradnou vlastníčkou. Chceme to riešiť formou kúpno-predajnej zmluvy. Budem musieť zo sumy uvedenej v tejto zmluve zaplatiť nejakú daň?

V súčasnosti už neexistuje trojica majetkových daní, takže daň z prevodu nehnuteľností sa predaja polovice vášho rodinného domu už netýka. Jediná do úvahy pripadajúca daň pri prevode vlastníctva k nehnuteľnosti je preto daň z príjmov. Ak nebude splnená podmienka oslobodenia od dane, daň z príjmov budete platiť vaša matka ako predávajúca, nakoľko ona bude mať z predaja príjem vo forme zinkasovanej kúpnej ceny. Každopádne teda daň z príjmov nebudete platiť vy ako kupujúca. Aj keď zrejme vo vašom prípade je predaj iba fiktívny a fakticky ide o darovanie jednej polovice nehnuteľnosti.

Ak budete vaša mama spĺňať jednu z dvoch alternatív oslobodenia od dane z príjmov pri predaji nehnuteľnosti, nebude platiť žiadnu daň z príjmov. Prvou alternatívou daňovej úľavy je, že ide o rodinný dom s najviac dvomi bytmi a vaša matka má v ňom evidovaný trvalý pobyt najmenej po dobu dvoch rokov bezprostredne pred predajom. Vtedy nezaplatí z kúpnej ceny žiadnu daň z príjmov. Vyplýva to z ustanovenia § 9 ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v platnom znení.

Podľa klauzuly § 9 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov platí, že od dane z príjmov je oslobodený aj príjem z predaja nehnuteľnosti po uplynutí piatich rokov odo dňa jej nadobudnutia alebo vyradenia z obchodného majetku. Ak by išlo o nehnuteľnosť nadobudnutú dedením, stačí ak uplynie aspoň päť rokov odo dňa jej nadobudnutia preukázateľne do vlastníctva poručiteľa. Podľa tejto druhej alternatívy by na oslobodenie od dane z príjmov stačilo, aby vaša matka vlastnila rodinný dom najmenej po dobu piatich rokov pred predajom jednej polovice nehnuteľnosti.

Ak by 2-ročná alebo 5-ročná lehota vo vašom prípade ešte neuplynula, oplatí sa počkať. Vaša matka ušetrí 19 % z kúpnej ceny za predaj nehnuteľnosti, ktorú by inak musela odviesť štátu na dani z príjmov. Vo vašom prípade ide o predaj nehnuteľnosti medzi blízkymi osobami a preto celá transakcia zrejme nie je natoľko akútna a termín podpísania kúpnej zmluvy si dokážete zmanažovať tak, aby ste predaj daňovo optimalizovali a aby výsledná daň z príjmov bola nulová.