Na základe vami uvedených skutočností považujeme za to, že literatúru budete predávať na akcii jednorázovo, a preto sa nepovažujete za podnikateľa. Ak je to tak, a nevykonávate predaj literatúry sústavne a pravidelne, tak oprávnenie na podnikanie kvôli tomuto konkrétnemu predaju nepotrebujete. 

V takom prípade sa na vás nevzťahujú ustanovenia zákona č. 289/2008 o používaní elektronickej registračnej pokladnice. Vychádzame z ustanovenia § 1 ods. 2 horeuvedeného zákona, ktorý hovorí, že tento zákon sa vzťahuje iba na fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá predáva tovar alebo službu na základe podnikateľského oprávnenia.

Toto ustanovenie sa na vás nevzťahuje, ak skutočne predávate túto literatúru iba jednorazovo a iba na tejto konkrétnej akcii. Potom na tento predaj nepotrebujete elektronickú registračnú pokladňu. 

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Predaj literatúry a registračná pokladňa
Predaj literatúry a registračná pokladňa
Predaj literatúry a registračná pokladňa
Predaj literatúry a registračná pokladňa