Predpokladáme, že predmetom vašej otázky nie je aplikácia tzv. osobitného režimu uplatnenia dane pri umeleckých dielach, zberateľských predmetoch, starožitnostiach a použitom tovare v súlade s §66 Zákona o DPH (ďalej len "ZDPH"). Rozumieme, že vaša spoločnosť predmetné tovary kupuje, aby ich vo vlastnom mene následne predala zákazníkovi v SR. 

V súlade s §2 ods. 1 písm. c) ZDPH predmetom dane je nadobudnutie tovaru za protihodnotu z iného členského štátu EU. Chceli by sme vás však upozorniť, že podľa §11 ods. 2 písm. b) ZDPH nadobudnutie tovaru v SR z iného členského štátu je predmetom dane, ak dodávateľom je osoba identifikovaná pre daň v inom členskom štáte, ktorá dodala tovar za protihodnotu. 

V súlade s vyššie uvedeným to znamená, že obstaranie tovaru z iného členského štátu od neplatiteľa dane nie je predmetom dane v SR, t. j. predmetné nadobudnutie nebudete vykazovať v slovenskom DPH priznaní, resp. v kontrolnom výkaze. 

Dodanie tovaru vášmu konečnému zákazníkovi bude predmetom dane. To znamená, že tovar bude podliehať DPH v SR tak, že k sume základu dane pripočítate hodnotu DPH. Výška sadzby dane závisí od druhu predávaného tovaru. Zoznam tovarov, ktoré podliehajú zníženej sadzbe dane (10%) je uvedený v prílohe č. 7 k Zákonu o dani z pridanej hodnoty. 

Autor je Managing Director, Accace k.s.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Predaj cez e-shop a DPH
Predaj cez e-shop a DPH
Predaj cez e-shop a DPH
Predaj cez e-shop a DPH