Živnostníci zo Slovenska v podstate môžu vykonávať v Rakúsku všetky živnosti. Zvyčajne je potrebné len oznámenie. Živnostník teda nepotrebuje žiadne povolenie, aby tam mohol pracovať.

Výnimku predstavujú len niektoré činnosti, pri ktorých treba licenciu. Cudzinci tam nemôžu vykonávať len kominárske a puškárske remeslo (výroba vojenských zbraní a munície). Tieto dve živnosti sú vyhradené pre rakúskych občanov. Všetky ostatné činnosti môžu robiť aj Slováci. Problémom sú odvody, a potom zdanenie príjmu z práce.

Ak SZČO na Slovensku ide vykonávať činnosť do iného štátu EÚ, z dôvodu získanej zákazky na obdobie menej ako 24 mesiacov, musí Sociálnu poisťovňu požiadať o vystavenie dokumentu A1 z dôvodu vyslania, aby živnostník naďalej zostal poistený na sociálne zabezpečenie na území Slovenska.

Ak o uplatnenie inštitútu vyslania nepožiada, potom sa na naňho odo dňa začatia vykonávania činnosti v inom štáte EÚ začne uplatňovať v oblasti sociálneho zabezpečenia legislatíva tohto štátu. To znamená, musí začať platiť sociálne odvody v Rakúsku.  

Ak bol tento živnostník povinne poistenou SZČO za obdobie do 31. decembra 2014, tak sa mal odhlásiť z nemocenského a dôchodkového poistenia na území Slovenska. Ak bol povinne poistenou SZČO za obdobie po 31. decembri 2014, tak zánik poistenia mu už oznamuje Sociálna poisťovňa, s tým, že o uplatňovaní inej ako slovenskej legislatívy musí informovať Sociálnu poisťovňu.

Ak vykonáva živnostník činnosť v štáte EÚ a zároveň naďalej vykonáva činnosť ako SZČO na Slovensku, živnostník musí požiadať Sociálnu poisťovňu o určenie uplatniteľnej legislatívy prostredníctvom žiadosti.

Vy ste to pravdepodobne takto neriešili, preto musíte teraz doplácať sociálne odvody v Rakúsku. Konzultujte svoj problém so Sociálnou poisťovňou.