Veľkosť pracovnej sily sa pod vplyvom nižšej schopností ľudí pracovať znížila za dva kvartály o 32-tisíc ľudí. Trh práce utrpel výrazný ponukový šok.

V dôsledku pandémie ochorenia Covid-19 nie sú jednoducho k dispozícii zamestnanci – ich záujem pracovať v čase epidémie poklesol. Vyplýva to z analýzy analytikov Úseku meny, štatistiky a výskumu (ÚMS), ktorých zastrešuje Národná banka  Slovenska (NBS).

K dispozícii je menej pracovníkov

Nie je to tak, že by sa v dôsledku pandémie zamestnanci niekam vyparili, vykonávať prácu ale mnohí nemôžu. „Nevyhnutné preventívne opatrenia proti šíreniu pandémie obmedzujú mobilitu a zhromažďovanie osôb, teda aj na pracovisku, čím znižujú dostupnosť zamestnancov najmä v činnostiach neumožňujúcich prácu z domu,“ upozorňujú analytici (ÚMS).

Peter KaěimŪr tla?ovŠ konferencia
Neprehliadnite

Ekonomika padá, Slovensko sa pre pandémiu vrátilo päť rokov dozadu

Práca ako kategória v rámci ekonómie funguje trochu inak, ako sme zvyknutí z pracovných ponúk. Ponuku práce nevytvárajú spoločnosti, ale pracovníci, ktorí firme ponúkajú výkon práce. Firmy tým pádom napĺňajú dopyt po práci umožnením záujemcom pracovať.

Menej odpracovaných hodín

Analytici ÚMS upozorňujú na to, že počas hospodárskych kríz výrazne klesá dopyt po práci. To platí aj pre aktuálnu krízu, a platilo to aj pre predchádzajúcu globálnu krízu z roku 2009. Súčasný prepad počtu odpracovaných hodín je ešte vážnejší problém.

Analytici ÚMS upozorňujú, že počas finančnej krízy najprv začali klesať odpracované hodiny, ich najväčší medziročný prepad nastal v treťom kvartáli roku 2009, keď klesli o 3,4 percenta. Až o štvrťrok neskôr sa prejavil aj pokles počtu zamestnaných, ktorý vo štvrtom kvartáli najvýraznejšie oslabil o 3,6 percenta, čo predstavuje približne 82 tisíc osôb.

„Prejavila sa určitá nepružnosť na trhu práce spôsobená napríklad výpovednou lehotou, ale aj zvýšená neistota budúceho ekonomického vývoja, pri ktorej firmy najprv skracovali pracovnú dobu a snažili sa udržať si kvalifikovaných zamestnancov, až pri ďalšom zhoršovaní hospodárskej situácie pristúpili aj k prepúšťaniu,“ upozorňujú analytici ÚMS.

Počas aktuálnej krízy sa počet odpracovaných hodín znížil v druhom kvartáli tohto roku znížil o 17 percent a počet zamestnaných ľudí sa znížil o 2,3 percenta, teda 56-tisíc ľudí.

Menej ľudí chce pracovať

Ľudí pripravených pracovať je menej. Veľkosť pracovnej sily sa podľa prepočtov analytikov ÚMS počas pandémie zmenšila - v prvom kvartáli klesla o 15-tisíc osôb a v druhom o 17-tisíc osôb. Na strane ponuky práce nebol počas globálnej hospodárskej krízy v roku 2009 taký veľký šok. V prvom kvartáli toho roku sa zmenšila pracovná sila o 13-tisíc ľudí, v ďalších kvartáloch už neklesala.

V preklade to znamená, že záujemcov o voľné pracovné pozície bolo počas minulej krízy dosť a firmy si mohli vyberať. „Firmy motivované prijímať zamestnancov, ktorí boli lacnejší vďaka vyššej dostupnosti pracovnej sily a nižším požiadavkám na mzdy, ale nie dosť na to, aby to prevážilo vplyv slabého dopytu po ich produkcii,“ upozorňujú analytici ÚMS.

Tentokrát je problém na oboch stranách pracovného trhu. Spoločnosti vyrábajú menej, snažia sa šetriť. Na druhej strane, ochota pracovníkov chodiť do práce sa vzhľadom na obavy z pandémie znižuje.

„Pozíciu firiem pri zamestnávaní sťažuje obmedzená ponuka pracovnej sily súvisiaca s neochotou alebo nemožnosťou pracovať za komplikovaných podmienok šíriacej sa nákazy. Pri nasledujúcom očakávanom oživení podobne ako počas globálnej recesie by mala zohrávať úlohu slabšia pozícia zamestnancov v mzdových vyjednávaniach,“ upozorňujú analytici ÚMS.

To nie je optimistická prognóza. V každom prípade zamestnanci nemôžu počítať s tým, že ich situácia na pracovných pohovoroch bude rovnako silná ako v časoch, keď miera nezamestnanosti na Slovensku dosahovala rekordné minimá. Firmy ale napriek tomu môžu mať problém obsadiť voľné pozície vhodnými kandidátmi.

Nových ponúk je málo najmä v gastre

Pracovných ponúk zo strany firiem je v súčasnosti skutočne menej. Nie je žiadne prekvapenie, že sa to týka oblasti gastronomických služieb, ďalej tiež výrazne klesol počet pracovných ponúk v rámci zákazníckej podpory. Výrazne menej je aj ponúk v administratíve.

Podľa údajov portálu Profesia.sk sa počet nových pracovných ponúk v gastroprevádzkach ku koncu 42. týždňa - približne do polovice októbra - tohto roku znížil medziročne až o 85 percent. Počet ponúk v oblasti zákazníckej podpory klesol o 46,3 percenta, nových administratívnych ponúk je o 45,3 percenta menej.

V septembri dosiahla miera evidovanej nezamestnanosti 7,43 percenta a medziročne sa tak zvýšila o 2,39 percenta. Okamžite nastúpiť do zamestnania bolo pripravených viac ako 203-tisíc ľudí.