Celkovo v roku 2019 minula Národná rada SR na platy poslancov 5 527 760,76 eura, za uplynulé volebné obdobie to doteraz bolo 15 256 006,09 eura.

Základný plat poslanca je v súčasnosti pri zaokrúhlení na celé euro nahor 3 039 eur. Uvádza to webstránka NR SR. Dva mesačné platy dostane po zániku mandátu ten zákonodarca, ktorý funkciu zastával aspoň päť mesiacov až päť rokov.

Tri platy patria po zániku mandátu poslancovi, ktorý bol vo funkcii viac ako päť rokov. Vyplýva to zo zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov. Poslancom, ktorí vykonávajú mandát, patria okrem spomínaného platu aj paušálne náhrady.

Člen snemovne s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji dostáva k platu 1 824 eur a poslanec s trvalým pobytom mimo tohto kraja 2 128 eur. K týmto sumám patria aj funkčné príplatky. Tie dostávajú len predseda a podpredsedovia NR SR a predsedovia a podpredsedovia parlamentných výborov.

Šéf parlamentu dostáva necelých 498 eur, štyria jeho podpredsedovia po necelých 332 eur. Predsedovia výborov majú k platu navyše takmer 166 eur a podpredsedovia necelých 83 eur.