Keď ukončí podnikateľ živnosť, v ktorej obchodný majetok tvoril auto, nehnuteľnosť, a podobne a chce ďalej odpisovať tieto majetky ako samostatne hospodáriaci roľník  (ďalej len SHR), na základe iného než živnostenského oprávnenia, tak je podnikateľ povinný  previesť tieto majetky do tohto aktuálneho typu podnikania. 

Podmienkou na odpisovanie totiž je, aby bol majetok zaradený v obchodnom majetku fyzickej osoby v aktuálnom druhu podnikania - vo vašom prípade SHR. Zároveň stále platí, že majetok musí používať na dosiahnutie, udržanie a zabezpečenie príjmov za aktuálny druh podnikania (SHR).

Čo sa týka DPH, tak ak sa uplatnila daň na vstupe pri kúpe týchto majetkov, tak v momente prevedenia týchto majetkov bude treba vrátiť časť DPH štátu, nakoľko sa zmenil účel použitia týchto majetkov podľa §54 zákona o DPH - budú sa používať iba na nezdaniteľné príjmy - bez DPH, keďže podnikateľ prestane byť platiteľom DPH.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Pokračovanie v odpisovaní auta po zrušení živnosti
Pokračovanie v odpisovaní auta po zrušení živnosti
Pokračovanie v odpisovaní auta po zrušení živnosti
Pokračovanie v odpisovaní auta po zrušení živnosti