Finančná správa mala poslať do 31. mája údaje k výpočtom odvodovej povinnosti samostatne zárobkovo činných osôb a sociálka im mala do 20. júla poslať oznámenie o odvodovej povinnosti. Už vieme ako táto koordinácia dopadla.  Finančná správa poslala sociálke (a aj zdravotným poisťovniam) potrebné údaje až o mesiac neskôr a navyše so zásadnými chybami.

Sociálka zase držala pod pokrievkoudeväť dní po zákonnom termíne, že oznámenia nestíha poslať a tie čo stihla sú pravdepodobne s nesprávnym výpočtom.  Až 29. júla na svojej internetovej stránke informovala, že pozastavuje zasielanie oznámení pre technické problémy Finančnej správy SR pri exporte údajov do Sociálnej poisťovne.

Namiesto odbremenenia živnostníkov od povinností tak mnohí musia merať cestu do sociálky a zdravotky.

Informácií ani týždeň po prevalení chaosu na týchto štátnych úradoch nie je dosť. Čo má robiť zneistený živnostník, keďže sa blíži 10. august, čo je termín platenia sociálnych odvodov?

Odložené daňové priznanie

Pre SZČO, ktorá si odložila daňové priznanie, sa nič nemení. Do 10. augusta musí zaplatiť poistné v tej výške ako dosiaľ. Sociálna poisťovňa má týmto poistencom poslať oznámenie o výške odvodov do 20. októbra. V súčasnosti však nie je jasné, či tento termín stihne. Ak chcú poznať výšku odvodov skôr, môžu využiť kalkulačku na výpočet poistného za obdobie od 1. 7. 2015, ktorá je uverejnená na internetovej stránke Sociálnej poisťovne. Druhou možnosťou je osobná návšteva  poisťovne s daňovým priznaním. Na pobočke by mali podnikateľovi vypočítať poistné na počkanie.

Ak ste odvody za júl ešte neplatili

Sociálka tvrdí, že ak máte už doma od nej oznámenie, máte ho ignorovať. Nie je totiž isté, či sú v ňom správne informácie. V týchto dňoch od sociálky máte dostať nové oznámenie so správnymi informáciami. Na platenie odvodov za júl máte čas do 2. septembra.

Ak ste boli rýchlejší ako oznámenie

Ak ste nové odvody už zaplatili, porovnajte si ich výšku s odvodmi, ktoré vám sociálka oznámi v druhom liste. Ak odvody na sociálne poistenie majú byť vyššie ako zaplatená suma, tento rozdiel by ste mali doplatiť do 2. septembra. Ak budete odvádzať nižšie poistné, Sociálna poisťovňa vám rozdiel vráti. Termín vrátenia preplatku nezverejnila.

Ako platiť poistné

Pri posielaní peňazí použite variabilný symbol pridelený v minulosti (od roku 2004). Majú ho použiť aj tie SZČO, ktoré v minulosti už mali pridelený variabilný symbol, prestali podnikať a podnikanie obnovili. Ak patríte k živnostníkom - nováčikom a sociálka vám ešte variabilný symbol (identifikačné číslo) nepridelila, namiesto neho použite svoje rodné číslo. Špecifický symbol pri platbe odvodov za júl 2015 je v tvare 072015 alebo 201507.

Zdravotné odvody

Lehota na vykonanie ročného zúčtovania za rok 2014 je do 30. septembra alebo do 31. októbra za osoby, ktoré majú predĺžený termín na podanie daňového priznania. 

Zdravotné poisťovne najskôr chaos okolo zlých údajov od daniarov komentovali tak, že poistenec má právo požiadať o opravné ročné zúčtovanie. Odporúčali, aby podal námietku voči zúčtovaniu do 15 dní od jeho doručenia, ak sa mu údaje nepozdávajú. Neskôr informovali, že poisťovne samé vyhotovia opravné zúčtovanie príjmov SZČO.  

Všeobecná zdravotná poisťovňa zverejnila v agentúre SITA platenú správu. Tvrdí v nej, že od Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou dostala z Finančnej správy opravené údaje za 618 svojich poistencov. Z tohto počtu mala poisťovňa vypočítané ročné zúčtovanie poistného u 443 poistencov. Všetkým z nich VšZP vypočíta nové ročné zúčtovania z opravených údajov a zašle ich poistencom do konca tohto týždňa. Poistenci si túto skutočnosť môžu overiť aj v ePobočke, kde sa nové údaje zobrazia automaticky.

Union zdravotná poisťovňa ešte zúčtovanie svojim poistencom neposielala. Najviac chybných zúčtovaní avizovala poisťovňa Dôvera, keďže ona zatiaľ poslala výsledok zúčtovania najväčšiemu počtu SZČO.

Aké údaje by mali byť v oznámení sociálky

Od 1. januára 2015 je podľa § 226 ods. 1 písm. o) zákona o sociálnom poistení Sociálna poisťovňa povinná oznámiť samostatne zárobkovo činnej osobe:

  • vznik povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia,
  • vymeriavací základ na platenie poistného,
  • výšku poistného na nemocenské poistenie,
  • výšku poistného na starobné poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
  • výšku poistného na invalidné poistenie a výšku poistného do rezervného fondu solidarity,
  • dátum splatnosti poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a
  • údaje týkajúce sa úhrady poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.