Takýto návrh predstavilo ministerstvo ešte v júli a je súčasťou širokého balíka zmien súvisiacich s riešením krízových situácií na finančnom trhu. Rezort vznesené pripomienky zatiaľ stále vyhodnocuje. Dôvodom posúvania informácií o firmách má byť analytická činnosť v oblasti správy daní, poplatkov a colníctva.

Podľa prieskumu ale podnikatelia absolútne nedôverujú vyhláseniu ministerstva, že zabráni zneužitiu a obchodovaniu s citlivými dátami. Takýto postoj, ktorý vyjadrilo 94,6 respondentov, je podľa PAS najpravdepodobnejšie reakciou na reálne situácie, kedy sa daňové tajomstvo stalo súčasťou politického boja zo strany vládnych predstaviteľov voči politickým oponentom - bývalým podnikateľom.

Väčšina podnikateľov (88,7 percenta) si nemyslí, že je to vhodný nástroj proti daňovým únikom, z toho 59,7 percenta dalo otázke jednoznačné nie. Na boj proti daňovým únikom podľa nich existujú iné možnosti. Najviac z nich (71,7 percenta) je presvedčených, že jednoduchý daňový systém a čo najmenej výnimiek v ňom by bol účinnejší nástroj proti daňovým únikom.

Prospešnejšia pre boj proti daňovým únikom by podľa štyroch z piatich oslovených bola aj kontrola majetku a účtov politikov, ich rodinných príslušníkov a politických strán, by bola prospešnejšia.

Podľa návrhu ministerstva by mali banky aj pobočky zahraničných bánk raz ročne v elektronickej podobe poskytovať informácie o záležitostiach klientov. Tak, aby boli jasné identifikačné údaje klienta, číslo bankového účtu, a ak je nový alebo sa menil, tak aj dátum zmeny. K tomu majú banky uviesť „operácie vykonané na účte vrátane účtu platiteľa alebo príjemcu a všetkých identifikačných údajov platieb, dátumu a času realizácie operácie“.

Finančná správa má aj podľa aktuálnej legislatívy prístup k bankovým údajom konkrétneho subjektu, no plošné žiadosti zatiaľ robiť nemôže. Môže si ich vyžiadať jednotlivo. Strana SaS už odkázala, že ak sa tento návrh dostane do legislatívnej podoby, poženie ho pred Ústavný súd SR.

Podľa nej je to prelomenie ústavného práva občanov na súkromie a bankové tajomstvo. Myslia si, že domáci a zahraniční podnikatelia budú radšej investovať mimo Slovenska, lebo by im mohlo hroziť, že dôverné finančné informácie o ich podnikaní získa konkurencia alebo mafia.