Ako hodnotíte rok 2020, ktorý mnohí označujú za veľmi náročný?

Minulý rok bol aj pre nás veľmi náročný, ale aj veľmi úspešný. V roku 2020 Finportal zaznamenal nárast o 18 percent a celkový obrat 25 miliónov eur. Aj vďaka týmto číslam sme jedna z najrýchlejšie rastúcich veľkých spoločností v oblasti finančného sprostredkovania na Slovensku. Je to ale aj vďaka skvelému tímu ľudí a tomu, že sme otvorená platforma, a poskytujeme najširšiu paletu služieb pre všetkých, ktorí pôsobia vo finančnom sektore. Darilo sa nám rásť vo všetkých segmentoch, klienti riešili financovanie bývania, zhodnocovanie finančných prostriedkov, krytie zdravia pre seba a pre svoju rodinu, dôležité bolo aj poistenie majetku v dôsledku rastu cien nehnuteľností.

Vaša spoločnosť prešla v uplynulom období zmenami. Zrejme to pomohlo aj jej výsledkom. V čom teda spočíva unikátnosť otvorenej platformy?

Finportal poskytuje široké zázemie všetkým, ktorí podnikajú alebo chcú podnikať vo finančnom sektore. Títo podnikatelia sú naši obchodní partneri. Finportal nie je všade vidieť, nie sme až tak v popredí, ale v pozadí pre obchodných partnerov poskytujeme všetko, čo na prácu potrebujú. Tí ktorí sú v popredí, sú naši obchodní partneri,  a to firmy a ľudia samostatne fungujúci vo finančnom sektore pod vlastným menom či značkou. Produkty a inštitúcie, s ktorými spolupracujú, si vyberá každý sám - podľa vlastného obchodného modelu. Môže distribuovať produkty v rámci širokej škály alebo sa môže napríklad špecializovať len na určitý sektor. Máme partnerov, ktorí sa venujú len privátnym klientom alebo len leasingu či úverom, ale aj partnerov, ktorí majú len klientov z automobilového priemyslu. Každý si svoje podnikanie riadi sám podľa vlastných predstáv a v rámci platnej legislatívy a regulácie, my do toho žiadnym spôsobom nezasahujeme. Poskytujeme čisto zázemie a všetku podporu, čiže backoffice, produktovú podporu, spracovanie zmlúv, administratívu či vzdelávanie a výhody digitálneho sveta. Odmeňovanie si taktiež každý nastavuje sám. Čo je najpodstatnejšie, každý náš obchodný partner má garanciu svojho klientského kmeňa. Je tým najcennejším aktívom na trhu práce. Túto výhodu sme začali poskytovať ako prví na trhu. 

Zmeny sú pre sektor finančných služieb priam charakteristické. Ako je to u vás? Ostávajú hodnoty firmy zachované?

Áno, zmeny sú pre náš segment charakteristické. Musíme všetko prispôsobovať legislatíve či inštitúciám, ktoré nás regulujú, a potom sú tu zmeny, ktoré robíme my, pretože sú pre náš segment veľmi potrebné, aby sme si prácu čo najviac zjednodušovali a zefektívňovali. Aj preto investujeme do digitalizácie či vývoja informačných systémov. Keďže sme otvorená platforma, ktorá poskytuje služby informačného systému či produktovej podpory celého backoffice zázemia, v tomto sme na seba veľmi prísni a neustále chceme zlepšovať servis a starostlivosť o obchodných partnerov aj klientov. To je jedna z našich najväčších priorít. Okrem profesionálov, obchodných partnerov, sú to už aj finančné inštitúcie, ktoré začínajú riešiť distribúciu produktov cez našu platformu. V praxi to znamená, že ich obchodný model začína využívať služby a zázemie, ktoré im poskytujeme my. Takto rozširujeme svoje pôsobenie, spolupracujeme už aj s bankami, poisťovňami či s inými inštitúciami, podporujeme ich sprostredkovateľov a celkovú distribúciu.

Aké benefity z toho plynú obchodným partnerom?

Najväčším benefitom pre našich obchodných partnerov je to, že sú samostatní. Budujú si vlastnú značku, teda nepôsobia pod značkou Finportal, ale pod vlastným menom. Je to ich podnikanie, systém odmeňovania nastavujeme podľa svojich predstáv, obchodný model si budujú na rovnako princípe. Celé podnikanie, ktoré si počas rokov budujú, im tak generuje príjem, a zároveň si vytvárajú skutočne vlastnú klientskú bázu, ktorá je tým najväčším a najhodnotnejším majetkom a nikto im ju nikdy nevezme.

Kto sa môže stať vašim obchodným partnerom?

Firmy, ktoré pôsobia v oblasti finančného sprostredkovania, teda ľudia, ktorí už majú skúsenosti s touto prácou, alebo ľudia, ktorí pôsobia v blízkej či pridruženej oblasti. Finportal je platforma pre tých, ktorí potrebujú lepší systém podnikania, vzdelávanie alebo sa túžia osamostatniť a vytvoriť si vlastný biznis.

Koľko partnerov máte v súčasnosti?

Sme jediný a najväčší broker pool pôsobiaci na Slovensku. V súčasnosti naše služby využíva viac ako 380 firiem, v rámci ktorých pôsobí viac ako 1800 obchodníkov. Celkovo ide o veľmi širokú škálu obchodných partnerov. Sú medzi nimi veľké firmy, ktoré zastrešujú aj cez 400 sprostredkovateľov, ale aj špecializované malé a stredne veľké spoločnosti.

Aké benefity má klient?

Pre klienta to v praxi znamená najmä zjednodušenie spolupráce v oblasti distribúcie finančných produktov. Predovšetkým dostáva transparentný pohľad na všetky inštitúcie a ich produkty v transparentných produktových porovnávačoch. Nevyberáme pre neho len dve či tri poisťovne alebo banky, ale máme zazmluvnené všetky finančné inštitúcie v rámci finančného trhu. Výhodou sú digitálne výstupy s komplexnými informáciami o produkte, ktoré klient dostáva do rúk, na základe ktorých si vie porovnať a vybrať produkty či služby nielen podľa ceny, ale aj podľa toho, čo mu môžu priniesť. Klient nájde všetky produkty na jednom mieste, od obchodného partnera dostane komplexnú finančnú službu. Okrem iného sa intenzívne venujeme aj vzdelávaniu našich obchodných partnerov, najmä v oblasti produktov, vďaka čomu klient dostáva naozaj kvalifikovanú a sofistikovanú odpoveď na všetky svoje otázky a požiadavky. Naši obchodní partneri vedia pokryť všetky finančné produkty, či už sú to úvery, životné a majetkové poistenie alebo investičné produkty, keďže prešli prísnym vzdelaním a skúškami. 

Finportal
Zdroj: Finportal

Finančné vzdelávanie a osveta sú pre vašu spoločnosť dôležité. Sú podľa vás Slováci dostatočne finančne gramotní?

Na Slovensku už je vrstva klientov, ktorí majú dosť vysokú finančnú gramotnosť, avšak stále je tu množstvo ľudí, ktorých financie až tak veľmi nezaujímajú a ich finančná gramotnosť nie je až na takej vysokej úrovni. Toto je, samozrejme, aj naša práca a práca našich obchodných partnerov, aby klientov vzdelávali, no už sú tu aj inštitúcie, ktoré sa venujú rôznym vzdelávacím projektom. Verím, že v tejto oblasti nastane posun vpred. Stále sa totiž stretávame s tým, že klienti doplácajú na produkty od neregulovaných finančných subjektov. Finportal je prísne regulovaná spoločnosť aj všetci jej obchodní partneri.

Viete z praxe posúdiť, s čím majú ľudia najväčší problém?

Na jednej strane je to zabezpečenie majetku, s tým spojené poistenie a úverové vzťahy, na druhej strane je to zhodnocovanie ich majetku. Klient môže v týchto oblastiach veľmi rýchlo utrpieť straty. Najväčší problém majú s pojmami ako ročná percentuálna miera nákladov, úverová zadlženosť, volatilita, poistné krytie, atď. Problém je však aj to, že ľudia si vyberajú služby a produkty neregulovaných inštitúcií aj to, že sa rozhodujú neraz príliš rýchlo alebo si nepozrú všetky podmienky produktu či zmluvy. Opatrnosť vopred je oveľa dôležitejšia, než potom riešiť následky. S výberom inštitúcií im pomôže rada kvalifikovaného a odborného sprostredkovateľa, na ktorého je dobré sa obrátiť v prípade akejkoľvek zmluvy či uzatvárania zmluvného vzťahu, ktorý sa týka poistenia, úveru či investícií.

Čo všetko robíte pre svojich partnerov vy, aby si vzdelávanie neustále vylepšovali?

Zastrešujeme komplexné vzdelávanie o produktoch – poskytujeme komplexnú analýzu a transparentné porovnanie, či už je to životné alebo neživotné poistenie, úvery alebo investičné produkty. Ideme aj do detailov samotných zmluvných vzťahov, krytia v rámci zmlúv, či záväzkových vzťahov klientov. V súčasnosti vzdelávame plne v online prostredí, pričom vzdelávanie pokrýva úplne všetko.

Spomenuli ste online prostredie a digitalizáciu. Ako digitalizácia ovplyvnila sektor finančných služieb a prácu finančných sprostredkovateľov?

Digitalizácii sa vo Finportali venujeme už niekoľko rokov. Je to naša priorita, podobne aj informačné systémy. Tie vieme prispôsobovať operatívne, čo sme zúžitkovali aj v období pandémie. Už pred ňou bola pre nás veľmi dôležitá, pretože digitalizácia nám zjednodušuje prácu. Keď pandémia obmedzila stretávanie s klientmi, my sme boli nachystaní, takže toto obdobie nijako neovplyvnilo našu prácu, online služby sme poskytovali už dávno predtým. Navyše vďaka digitalizácii odpadla zbytočná administratívna záťaž, vďaka čomu sa finančný sprostredkovateľ môže naplno venovať práci s klientom. Vytvorili sme systémy na zjednávanie produktov online. Šetrí to čas nám aj klientom.

Digitalizáciu vnímate pozitívne, pripravujete nejaké ďalšie novinky v tejto oblasti?

Naši partneri si už zvykli na digitálne prostredie na porovnávanie, ale hlavne aj na zjednávanie produktov online cez webové zjednávače. Digitalizovali sme už väčšinu produktov, najmä čo sa týka neživotného poistenia, ale hlavne už aj životného poistenia, a dokonca aj niektorých investičných produktov. Blížime sa k 90 percentám produktov dojednaných v rámci online prostredia. Aktuálne sme spustili komplexný porovnávač hypotekárnych úverov a veľmi intenzívne pracujeme na online zjednavaní hypotekárnych úverov.

Ako to vnímajú klienti?

Naši klienti to vnímajú veľmi pozitívne. Môžu si online - rýchlo, kvalitne a transparentne - zjednať produkt, šetria čas, nemusia cestovať a dostanú všetky potrebné informácie nielen ústne od finančného sprostredkovateľa, ale aj písomne so všetkými relevantnými podmienkami. Získajú jednoducho zhrnuté všetky podmienky produktu, a tým pádom vedia, čo podpisujú.

Po úspešnom roku 2020, čo prognózujete roku 2021?

Očakávame naďalej dopyt po kvalitných, nadčasových a transparentncých finančných službách. Nárast opätovne evidujeme takmer vo všetkých oblastiach, či už v produktoch týkajúcich sa bývania, investícií aj životného a neživotného poistenia. Aj sektor dôchodkov začína byť čoraz viac aktuálnou témou nielen pre živnostníkov a tých, ktorí podnikajú v rámci právnických spoločností ako napríklad s.r.o. Množstvo klientov v súčasnosti prehodnocuje, koľko si odkladajú na svoje dôchodky, aj že ich dôchodkové účty sú na veľmi nízkych úrovniach. Práve týmto smerom sa budú uberať aj mnohé finančné inštitúcie, dôchodky riešia zamestnávatelia aj klienti, preto očakávame ďalsie produktové aj legislatívne novinky v tejto oblasti.

Aké sú vaše ďalšie ambície?

Určite je to ďalší rast spoločnosti. Aktuálne pracujeme na ďalšom rozvoji digitálneho prostredia a zaujímavých projektoch, akými sú špecialisti na zamestnanecké benefity, rozvoj projektu realít a expanzii spoločnosti do Českej republiky. Teší ma príchod nových obchodných partnerov a obchodných sietí finančných inštitúcií, ktoré sa rozhodli pre nás a využívajú kompletný servis, ktorý poskytujeme. Verím, že budeme naďalej veľmi zaujímavý partner pre našich existujúciaj aj pre nových obchodných partnerov.

Peter Farkaš
Zdroj: Finportal
Peter Farkaš
Do spoločnosti Finportal nastúpil v roku 2017 ako obchodný riaditeľ. Od roku 2020 pôsobí v spoločnosti ako výkonný riaditeľ. Predtým pôsobil na vedúcich pozíciách vo viacerých finančných inštitúciách na Slovensku aj v zahraničí, najmä v spoločnostiach HSBC Bank, Pioneer Asset Management, Privatbanka, Amslico či ďalšie.