Celkove by mala OTP Banka Slovensko novou emisiu získať takmer 88,8 milióna eur. O zvýšení základného imania rozhodli akcionári ešte v roku 2015, ich súhlas mal trvať päť rokov. Čiastočne banka zvyšovala základné imanie už v predchádzajúcich rokoch, no hlavnú injekciu by mala dostať teraz.

Podľa banky je dôvodom „posilnenie kapitálovej pozície pri zabezpečovaní ďalšieho rozvoja obchodných aktivít v súlade splatnou európskou a lokálnou legislatívou“. Inými slovami, nároky na kapitál v bankách stúpajú, napĺňanie rôznych vankúšov od bánk požaduje aj Národná banka Slovenska (NBS).

Keďže OTP Banka na Slovensku nikdy nebola domom, ktorý by dokázal tvoriť zaujímavejšie zisky a kapitálovo sa posilňovať z vlastných úspechov podobne, ako väčšina ostatných bánk v krajine, na zvýšenie kapitálu musí klopať akcionárom. Do prvého decembra by mali akcionári nové akcie splatiť, vydané budú dva dni pred Štedrým večerom.

OTP Banka Slovensko vykazuje ku koncu tretieho kvartála stratu necelé tri milióny eur. Stratová bola aj v minulom roku, kedy sa slovenský bankový sektor ako celok tešil zo skvelých výsledkov. Tie spôsobili aj výnosy z predaja akcií kartovej spoločnosti Visa. Aj OTP Banke na Slovensku tento predaj pomohol, avšak nezvrátil preklopenie do červených čísiel. Banka totiž už vlani podľa usmernenia svojho maďarského akcionára musela pristúpiť ku konzervatívnejšiemu posudzovaniu kvality svojho úverového portfólia.

Zmenu kvality úverov s osobitným zreteľom na zvyšujúcu sa citlivosť vybraných podnikateľských sektorov na vývoj ich tržieb, banka zohľadnila pri tvorbe opravných položiek. Pomer krytia znehodnotených úverov opravnými položkami dosiahol 61,8 percent.V očisťovaní úverového portfólia banka pokračuje aj v tomto roku, tvorba opravných položiek bola už za tri kvartály masívnejšia než vlani.

Maďarská OTP Bank chcela v minulosti svoju slovenskú dcéru predávať, no plány jej zmaril príchod krízy. Podľa agentúry Reuters tento rok šéf maďarskej OTP Bank Sándor Csányi povedal, že na Slovensku skôr hľadá možnosti ďalšej akvizície, aby podiel banky na trhu stúpol nad desať percent. Ak by mala OTP pod Tatrami dosiahnuť takýto podiel na trhu, musela by prehltnúť oveľa väčšieho hráča, prinajmenšom UniCredit Bank. Sama má totiž podľa aktív na trhu ani nie dvojpercentný kus koláča a v úveroch dve percentá len slabo prekračuje.