Daňovník  môže podľa §22  ods. 9 zákona č. 595/2003 o dani z príjmov prerušiť uplatňovanie daňových odpisov hmotného majetku, a to len na jedno celé zdaňovacie obdobie alebo viac celých zdaňovacích období.

V ďalšom zdaňovacom období daňovník pokračuje v daňovom odpisovaní tak, ako by nebolo prerušené, pričom celková doba daňového odpisovania sa predlžuje o dobu prerušenia odpisovania. 

Čiže vo vašom prípade treba daňovo odpisovať halu ešte 6 rokov, teda tak, akoby toto daňové odpisovanie nebolo vôbec prerušené.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Odpisovanie výrobnej haly.  Ukončiť alebo pokračovať?
Odpisovanie výrobnej haly.  Ukončiť alebo pokračovať?
Odpisovanie výrobnej haly.  Ukončiť alebo pokračovať?
Odpisovanie výrobnej haly.  Ukončiť alebo pokračovať?