Stavebné sporenie môžu poskytovať iba stavebné sporiteľne. Na rozdiel od bežného sporenia je stavebné sporenie zvýhodnené o štátnu prémiu, ktorá v tomto roku predstavuje 70 eur. Na jej získanie však musí sporiteľ nasporiť sumu minimálne 2 800 eur.

Štátna prémia v roku 2020 tak ostáva nezmenená a jednou z podmienok jej získania je príjem sporiteľa. Ten by nemal prekročiť 1,3 násobok priemernej mzdy za rok 2019, čo predstavuje hrubý príjem približne 1 500 eur mesačne.

O štátnu prémiu však môžete aj prísť. Stane sa tak vtedy, keď využijete stavebné sporenie na iný účel ako na pokrytie nákladov na bývanie. Stavebné sporenie je totiž prednostne určené na kúpu, stavbu, rekonštrukciu alebo opravu nehnuteľnosti.