63292>

Nezdanený zárobok študenta z brigády

63292>

Nezdanený zárobok študenta z brigády

159797>

Nezdanený zárobok študenta z brigády

160068>

Nezdanený zárobok študenta z brigády


  • Ako študent VŠ som vlani brigádoval (dohoda o brigádnickej práci študenta) so zárobkom 46 853 Sk bez zrážky dane. Z druhej brigády som zarobil 1 015 Sk, z toho zrazená daň zrážkou 192 Sk. Okrem toho som mal príjem z terminovaného vkladu v forme úroku 4 054 Sk, z toho bola zrazená daň 768 Sk. Moje celkové príjmy nepresiahli sumu nezdanitelnej časti na daňovníka. Usudzujem, že sa mi oplatí podať daňové priznanie. Musím uvádzať aj príjem z prvej brigády, ktorý nebol zdanený.

Podáte si daňové priznanie typ B pre fyzické osoby. V tomto daňovom priznaní uvediete aj sumu 46 853 Sk, pretože je to váš zdaniteľný príjem, bez ohľadu na to, či vám váš zamestnávateľ z tejto sumy odviedol daň alebo nie.

Sumu 46853 Sk uvediete spolu so sumou 1015 Sk v oddiely V. riadok 33.

Daň vo výške 192 a 768 Sk vám bude tvoriť preplatok, ktorý vám daňový úrad vráti.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jeho informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.