Začiatkom roka začalo platiť v určovaní dôchodkového veku niekoľko noviniek. Prestal platiť automat, ktorý ho určoval podľa strednej dĺžky dožitia. Rovnako sa zrušilo stanovenie dôchodkového veku na päť rokov dopredu.

Poslanci tiež do zákona zakomponovali presnejšiu definíciu pojmu výchova dieťaťa. Dôchodkový vek sa bude za každé vychované dieťa znižovať o šesť mesiacov, maximálne však o rok a pol. Prednosť budú mať v tomto prípade ženy.

Presný vek odchodu do dôchodku po novom určuje jedna tabuľka, ktorá prestane fungovať, keď narazí na ústavou zastropovanom veku 64 rokov. Potom bude dôchodkový vek pre všetkých rovnaký, znižovať sa bude len s prihliadnutím na vychované deti.

Pre jednoduchšiu orientáciu v týchto pravidlách spustila Sociálna poisťovňa novú tabuľku, ktorá už so zmenami počíta.

Pomocou novej kalkulačky si dôchodkový vek môže zistiť každý, kto dosiahol alebo dosiahne dôchodkový vek od 1. januára 2020, ale aj ten, ktorý dovŕšil dôchodkový vek pred týmto termínom.

Kalkulačkou je možné vypočítať aj znížený dôchodkový vek, a to v závislosti od splnenia podmienky výchovy dieťaťa alebo potrebného počtu odpracovaných rokov.

Tabuľka dôchodkového veku

Tabuľka dôchodkového veku pre mužov s deťmi