Práve názov Poštová spoločnosť by mohol navodzovať dojem, že spolu súvisia. Podľa hovorkyne banky Lýdie Začkovej ale Poštová banka nie je so spomínanou spoločnosťou nijakým spôsobom prepojená či už obchodne alebo akcionársky a nijako s ňou nespolupracuje.

„Vzhľadom na predmetné stanovisko NBS odporúčame klientom, aby boli obozretní a vždy si skontrolovali, či pri ponúkaní finančných produktov komunikujú s bankou,“ hovorí.

Poštová spoločnosť sa zameriava najmä na dôchodcov a ľudí s dlhmi, ktorí majú nehnuteľnosť. Sľubuje im, že byt budú môcť užívať do konca života jedine oni a platiť budú len to, čo doteraz, teda plyn, elektrinu či správcu. Hoci bude vlastníkom bytu niekto iný, na liste vlastníctva by mal byť doživotný užívateľ zapísaný ako vecné bremeno. Všetko je bez poplatku, zmluvy aj znalecké posudky si dá urobiť firma.

Spoločnosť oslovuje predovšetkým starých ľudí, ktorých nabáda k tomu, aby si plnili svoje sny, aj keď im už banky kvôli veku nechcú požičať. „Zabezpečte si lepší život na dôchodku, viac peňazí na lepšie služby, výrobky, potraviny či adekvátnu lekársku starostlivosť ako vo vyspelých krajinách,“sľubuje.

Na podobnú službu by mali slúžiť takzvané reverzné hypotéky, kde finančná spoločnosť poskytne majiteľovi nehnuteľnosti úver na založenú nehnuteľnosť. Tú potom po jeho smrti získa a môže predať ďalej.

Keďže na Slovensku je veľká časť majetku domácností práve v nehnuteľnostiach, javí sa tento segment ako veľmi sľubný.

Francúzsky model

Vo Francúzsku existuje špeciálna forma súkromných pôžičiek zvaných viager. Podľa tamojších pravidiel si súkromná osoba môže odkúpiť od 70-ročného penzistu byt za polovicu jeho hodnoty. Tretinu tejto sumy zaplatí vopred, zvyšok vypláca do konca života predávajúceho a za podmienky, že ho tam nechá dožiť. Splátky sa pritom pravidelne zvyšujú o infláciu, ide teda reálne o doplnok k dôchodku.

Na strane kupcu vzniká šanca získať byt či dom hlboko pod cenu, predávajúci zas dostane naraz významnú sumu peňazí. Šanca významne ušetriť vzniká hlavne vtedy, keď sa predávajúci nedožije príliš vysokého veku. Ak naopak kupujúci prestane platiť, predávajúcemu ostáva celá dovtedy získaná suma. Výhodou je aj daňové zvýhodnenie celej transakcie.