Ak ste pred zaradením do evidencie na úrade práce boli riadne zamestnaná, ročné zúčtovanie príjmov za minulý rok vám môže urobiť váš posledný zamestnávateľ, alebo si sama podáte daňové priznanie na tlačive typu A. Samozrejme, že výdavky na kurzy vám do zúčtovania nemôže zahrnúť a ani vy si ich nemôžete dať do daňového priznania.

Ak ste okrem príjmov zo zamestnania mali vlani ešte príjmy z podnikania, do výdavkov si môžete dať len tie, ktoré súvisia s vaším podnikaním. Rekvalifikačný kurz s vašim podnikaním nemôže súvisieť. Jazykový kurz by ste si mohli dať do nákladov, ak ste si v podnikaní potrebovali zlepšiť jazykové zručnosti.

Pripomíname, že keďže ste momentálne v evidencii nezamestnaných, nemôžete podnikať, nemôžete mať príjem z podnikania a nemôžete mať ani otvorenú živnosť.

Prísnejšie podmienky

Novela zákonníka práce od mája minulého roku sprísnila možnosť zárobkovej činnosti pre nezamestnaných evidovaných na úrade práce. Uchádzači o zamestnanie už nemôžu vykonávať prácu v pracovnom pomere, pričom na dohodu budú môcť pracovať najviac 40 dní v roku.

Súčasne sa zvýšila hranica možného zárobku pre evidovaného nezamestnaného, a to zo 75 % aktuálnej sumy životného minima na 100 % sumy životného minima. V súčasnosti to znamená nárast zo 148,57 eura na 198,09 eura.

Nezamestnaní majú povinnosť nahlasovať úradu práce vykonávanie zárobkovej činnosti predložením dohody najneskôr deň pred nástupom do práce a následne preukázať príjem z tejto dohody. Ak toto nezamestnaný nedodrží, bude vyradený z evidencie.

Evidovaný nezamestnaný tiež nemôže popri evidencii na úrade práce pracovať u zamestnávateľa, u ktorého si zarábal pred zaradením do evidencie nezamestnaných. Novela zákona tiež zakazuje prácu popri zotrvaní v evidencii úradov práce u zamestnávateľa, ktorý nezamestnaného v rámci výberového konania organizovaného úradom práce odmietol vziať do práce počas predošlých šiestich mesiacov.