Prieskum benefitov potvrdil, že preferenciou uchádzačov v Českej republike aj na Slovensku je predovšetkým finančné ohodnotenie. V prípade nefinančných benefitov sa na prvej priečke umiestnilo služobné auto pre súkromné účely, flexibilita, a to v niekoľkých jej podobách. Či už ide o možnosť pracovať z domova, flexibilnú pracovnú dobu, alebo platené krátkodobé ochorenie.

Rebríček zamestnávateľských výhod pre zamestnancov na Slovensku, ako aj v ČR, vedie príspevok na bývanie, ktorý sa predovšetkým spája s remeselníckymi profesiami. Tento rebríček uzatvára možnosť jazykového vzdelávania.

Novinkou je i to, že zamestnávatelia čoraz viac reagujú na potreby zamestnancov, ktorí by chceli skĺbiť rodinný život s pracovným, a ponúkajú možnosť firemnej škôlky.

„V Českej republike sme zaznamenali stúpajúcu tendenciu a dopyt po osobnom koučingu. Zamestnávatelia v ČR vyhradzujú svojim zamestnancom priestor na inovácie, napríklad s cieľom lepšie pochopiť firemné procesy umožňujú zamestnancom prácu na iných oddeleniach, vytvárajú pracovné skupiny, ktoré podnecujú návrh a implementáciu inovatívnych prvkov do praxe,“ uviedla marketingová manažérka Grafton Recruitment pre ČR a SR Jitka Součková.

Významný faktorom pri benefitoch sú náklady na život, ktoré zamestnanci majú. Podľa portálu numbeo.com sú náklady na život v Prahe pre Bratislavčanov o málo vyššie. Výpočet portálu poukazuje na fakt, že pri rovnakom životnom štandarde by na bývanie v Prahe potrebovali 2 331,68 eura, pričom v Bratislave by ľuďom pri zachovaní rovnakej životnej úrovne postačovalo 2 300 eur.