Podľa analýzy European Payment Practices, ktorú si skupina necháva vypracúvať skupina EOS KSI desiaty rok po sebe, až 23 percent platieb na firemné účty mešká a ďalšie štyri percentá sú úplne nevymožiteľné.

Znamená to, že tunajšie firmy nemajú problém s uhrádzaním faktúr len v 73 percentách prípadov. Priemer v Európe sa pritom z roka na rok zlepšuje, hoci veľmi pomaly.

Vlani podľa prieskumu, ktorý zahŕňal 16 európskych krajín a zo Slovenska doň prispeli dve stovky spoločností, celoeurópsky platili odberatelia priemerne 78 percent faktúr platených načas podľa dohodnutých podmienok.

Zaujímavosťou je, že firmy nie sú veľmi optimistické vo svojich očakávaniach v tejto oblasti. Až 77 percent oslovených spoločností vôbec nečaká ďalšie zlepšovanie platobných zvyklostí.

Skracovanie priemernej splatnosti faktúr je aspoň dobrým signálom. Podľa konateľa spoločnosti EOS KSI Slovensko Michala Šoltesa platí nepísané pravidlo, že čím dlhšie lehoty splatnosti sú stanovené, o to nižšia je šanca, že dôjde k reálnym úhradám.

Vo východnej Európe, ktorej prostredie je Slovensku bližšie, bola vlani priemerná doba splatnosti faktúr, ktorú spoločnosti akceptovali svojim zákazníkom, 37 dní.

V prípade biznis zákazníkov to bolo až 40 dní. Takéto praktiky zo strany podnikateľských subjektov nie sú podľa M. Šoltesa vôbec ideálne z hľadiska udržania si plynulého cash flow. Môžu spôsobiť vážne výpadky pri platbách.

Vlani vo východnej Európe odberatelia neskoro hradili faktúry v 21 percentách prípadov, štyri percentá pohľadávok nezaplatili vôbec.