Vláda schválila bez pripomienok novelu zákona o starobnom dôchodkovom sporení, ktorou zavádza pravidlá čerpania dôchodkov z druhého piliera. Ako hodnotíte túto novelu z pohľadu celého dôchodkového zabezpečenia?

Novelu je možné považovať za systémovú. Uzatvára kľúčovú časť reformy dôchodkového zabezpečenia na Slovensku. Prináša vyššiu transparentnosť do cenových ponúk finančných produktov určených na výplatu penzií. Buduje centralizovaný ponukový systém, čo zvýši prehľadnosť a výhodnosť ponúk životných poisťovní. Sporiteľovi tak výrazne zníži náklady na získanie informácií o výške dôchodkov ponúkaných zo životných poisťovní a DSS-iek. Novela zároveň jasne prezentuje, že systém starobného dôchodkového sporenia je integrálnou súčasťou základného systému dôchodkového zabezpečenia. Preto v nej prevažuje regulačný prístup - s preferenciou zabezpečenia príjmu jednotlivca do konca jeho života.

Novela je pripravená dobre, má však aj niektoré ustanovenia, ktoré logicky otvárajú ďalšiu debatu. Nezachytil som však hlasy proti jej systémovému nastaveniu. Diskutuje sa najmä o limite, od ktorého môže sporiteľ využívať aj iné finančné produkty ako len doživotný dôchodok. Rozseknutie tejto debaty je však teraz v rukách politikov.

Pravidlá programového výberu sa nezmenili. Zostala hranica dôchodku 800 eur (štvornásobok životného minima), aby bolo možné vyplatiť penzistovi našetrené na ruku. Váš názor na nastavenie pravidiel? 

Možno si uvedomíme, na aké dôchodky z prvého piliera vlastne máme

Ja osobne sa na to pozerám z iného pohľadu. Ak má dôchodca pokryté určité výdavky (ubytovanie, strava, iné životné potreby), potom by mal mať možnosť flexibilnejšie pristupovať ku krytiu svojich ostatných výdavkov aj cez iné finančné produkty. Jednorazový výber nasporenej sumy, ktorý sa mylne spája s programovým výberom, je len jedným z riešení. Sporiteľ by mal preto voliť takú kombináciu finančných produktov, aby kryl rôzne riziká v starobe. Jedným je krytie svojich okamžitých spotrebných výdavkov, vrátane jednorazových a náhodných, a v neposlednom rade je to riziko dlhovekosti. Či je hranica štvornásobku životného minima tou správnou hranicou? O tom sa bude diskutovať aj v budúcnosti.  

Rezort práce a sociálnych vecí chce súčasne od začiatku budúceho roka zrušiť terajšiu podmienku minimálne desiatich rokov sporenia v druhom pilieri. Jedinou podmienkou vyplácania peňazí z kapitalizačného piliera tak má byť dosiahnutie dôchodkového veku.

Toto považujem za veľmi rozumný krok. Cieľom sporenia nie je a ani nemôže byť, sporenie X rokov, ale nasporenie si sumy, ktorá mi umožní kryť požadované výdavky. Do dôchodku z kapitalizačnej (sporivej) schémy by sa nemalo chodiť po X rokoch sporenia a ani v zákonom stanovenom dôchodkovom veku, ale vtedy, keď mám nasporenú potrebnú sumu. Toto je celý zmysel kapitalizačných dôchodkových schém. Je načase, aby to bolo jasne povedané všetkým sporiteľom.

Budú mať poisťovne pri takomto nastavení anuity záujem zapojiť sa do centrálneho elektronického ponukového systému? Vyplácať 20-eurové dôchodky nebude pre nich zaujímavé, keďže veľa ich bude stáť administrácia. Napokon sa to môže skončiť tak, že celú agendu preberie Sociálna poisťovňa.

Pri nastavení podmienky štvornásobku životného minima si v prvých piatich rokoch bude doživotný dôchodok od životných poisťovní kupovať približne 95 percent všetkých sporiteľov za všetky svoje úspory. Otázka potom znie, či je tento objem prostriedkov zaujímavý pre životné poisťovne? To je však otázka na ne. Zástupcovia životných poisťovní viackrát deklarovali záujem o zapojenie sa do výplatnej fázy. Preto by som neočakával, že zrazu zmenia svoje stanovisko.

Sociálna poisťovňa má podľa novely zákona z druhého piliera úlohu administrátora celého systému. Osobne to považujem za jedno z najlepšie navrhnutých ustanovení. Obmedzenie štátnych zásahov vo výplatnej fáze a vytvorenie súkromného anuitného trhu môže celému systému dôchodkového zabezpečenia len pomôcť.

Zároveň sa zreálni cena našich dôchodkov a možno si uvedomíme, na aké dôchodky z prvého piliera vlastne máme a aký deficitný prvý pilier v skutočnosti je. Sociálna poisťovňa by nemala za žiadnych okolností vyplácať dôchodky z druhého piliera. V prípade, že žiadna životná poisťovňa sporiteľovi nepredloží cenovú ponuku na doživotný dôchodok, sporiteľovi sa bude dôchodok vyplácať formou programového výberu s jasne stanovenými parametrami. Tento mechanizmus sa použije na malé nasporené sumy.