Ak ste počas tohto roka platili preddavok na zdravotné poistenie od 66,78 do 70,91 eura (v prípade osoby so zdravotným postihnutím je to polovica z tejto sumy), od prvého januára 2020 budete platiť mesačný preddavok najmenej 70,91 eura. Osoby so zdravotným postihnutím budú platiť najmenej polovicu z tejto sumy, čiže minimálne 35,45 eura.

Vyššie budú aj minimálne odvody do Sociálnej poisťovne, živnostníci a iné SZČO budú platiť najmenej 167,89 eura mesačne. Maximálny vymeriavací základ na rok 2020 dosiahne úroveň 7 091 eur, maximálna suma na všetky fondy SZČO bude 2 350,66 eura mesačne.

Väčšina platí minimum

Sociálna poisťovňa eviduje k 8. augustu tohto roka viac ako 139-tisíc živnostníkov a iných SZČO, ktorí platia len minimálne mesačné odvody na sociálne poistenie. V rovnakom období v minulom roku platilo poistné z minimálneho vymeriavacieho základu o takmer tritisíc živnostníkov viac.

Práve mesačná suma na sociálne poistenie sa môže meniť až dvakrát za rok. Prvá zmena nastáva spravidla v januári kvôli vyššiemu vymeriavaciemu základu, druhýkrát v júli, prípadne v októbri, kedy Sociálna poisťovňa z daňových priznaní podaných v riadnom alebo odloženom termíne vyhodnocuje, či živnostníkovi vzniká, zaniká alebo stále platí odvodová povinnosť a v akej bude výške.

Minimálne odvody na sociálne a zdravotné poistenie budú opäť o niečo vyššie

Zdroj: TASR / AP

Preddavky na zdravotné poistenie ostávajú počas roka nemenné. Od januára budúceho roka zaplatí SZČO do zdravotnej a Sociálnej poisťovne dokopy minimálne 238,8 eura mesačne. Preddavky sa platia vždy za predchádzajúci mesiac, čiže novú sumu odvodov zaplatíte prvýkrát najneskôr do 8. februára 2020.

Odvody pre SZČO od 1. januára 2020

Poistenie Sadzba poistného Minimálny VZ Maximálny VZ Minimálne poistné Maximálne poistné
Nemocenské 4,4 % 506.5 7 091 22.28 312
Starobné 18 % 506.5 7 091 91.17 1 276.38
Invalidné 6 % 506.5 7 091 30,39‬ 425.46
Rezervný fond 4,75 % 506.5 7 091 24.05 336.82
Sociálne odvody spolu 33,15 % 167,89‬ € 2 350,66 €
Zdravotné odvody 14 % 70,91 €
Sociálne a zdravotné spolu 47,15 % 238,80 €
Zdroj: Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne

Kto a kedy musí platiť odvody?

Keďže je zdravotné poistenie pre každého povinné, SZČO musí platiť odvody do zdravotnej poisťovne hneď od začiatku podnikania. Výnimku majú len SZČO, ktoré podnikajú popri zamestnaní, štúdiu alebo dôchodku. Za nich platí zdravotné poistenie zamestnávateľ a v posledných dvoch prípadoch zase štát. Avšak po ročnom zúčtovaní im môže vzniknúť nedoplatok na zdravotnom poistení.

Odvody do Sociálnej poisťovne platí SZČO až po podaní svojho prvého daňového priznania, v ktorom prekročí istú hranicu príjmu, za rok 2018 je to suma 5 724 eur. Ak podáva daňové priznanie v riadnom termíne a prekonal stanovenú hranicu, Sociálna poisťovňa ho na to upozorňuje listom v priebehu mesiaca júl, prvú mesačnú platbu musí zrealizovať do 8. augusta daného roka. V prípade odloženého priznania môže očakávať list do 21. októbra.

Výška mesačných odvodov na sociálne poistenie bude závisieť od výšky príjmu za predchádzajúci rok, v prípade zdravotných odvodov sa platí stanovený minimálny preddavok.

Vývoj vymeriavacích základov a hranice príjmu

Hranica príjmu Min. vymeriavací základ Max. vymeriavací základ
2019 5 724 € 477 € 6 678 €
2018 5 472 € 456 € 6 384 €
2017 5 298 € 441,50 € 6 181 €
2016 5 148 € 429 € 4 290 €
2015 4 944 € 412 € 4 120 €
2014 4 830 € 402,50 € 4 025 €
2013 4 716 € 393 € 3 930 €
Zdroj: Sociálna poisťovňa

Vývoj minimálnych odvodov

Odvody do Sociálnej poisťovne
Infogram