Premiér už v máji avizoval, že vláda bude tlačiť na zvýšenie minimálnej mzdy. "Do roku 2016 sa chceme čo najviac priblížiť k 400 eurám, čo by bol veľký úspech," povedal Robert Fico. Premiér už čoskoro na svojej marketingovej nástenke zaškrtne ďalšiu splnenú úlohu. Tento týždeň vláda vyššiu minimálku schválila. V druhom sociálnom balíčku ide hneď o druhý bod. A keďže suma 405 eur vyzerá lepšie ako 400 eur, členovia vlády premiérom avizovanú hranicu prekročili o 5 eur.

Minimálna mzda sa teda od roku 2016 zvýši na 405 eur pre najmenej náročnú prácu a na 810 eur pre prácu zaradenú do najvyššej kategórie náročnosti. Nariadenie vlády garantuje zamestnancom, že na hodinu práce musia zarobiť najmenej 2,328 eura. Pri kratšom týždennom pracovnom čase sa hodinová minimálna mzda úmerne zvýši. 

Viacej minimálnych miezd

Podľa Zákonníka práce musí zamestnávateľ, u ktorého nie je odmeňovanie zamestnancov dohodnuté v kolektívnej zmluve, zamestnancovi "poskytnúť mzdu najmenej v sume minimálneho mzdového nároku určeného podľa stupňa náročnosti práce príslušného pracovného miesta".

Dnes poznáme šesť stupňov náročnosti práce. Zamestnávateľ nemôže paušálne zaradiť všetky práce na prvý stupeň náročnosti ale je povinný zhodnotiť každé pracovné miesto a priradiť mu stupeň náročnosti na základe charakteristík uvedených v prílohe číslo 1 Zákonníka práce. Mesačná minimálna mzda sa od januára pre príslušný stupeň náročnosti pracovného miesta vypočíta ako násobok mesačnej minimálnej mzdy ustanovenej nariadením o minimálnej mzde a príslušného koeficienta minimálnej mzdy.

Keďže odpočítateľná položka znižuje zdravotné odvody do mzdy 570 eur, z minimálnej mzdy na 4. stupni náročnosti (648 eur) už platia zamestnávatelia a zamestnanci plné zdravotné poistenie.

Odpočítateľná položka zamrzla

Od januára 2013 patrí minimálna mzda nielen zamestnancom na riadny pracovný pomer ale aj dohodárom. Práve dohodári, napríklad študenti alebo dôchodcovia, môžu negatívne pocítiť zvyšovanie minimálnej mzdy. Stanú sa pre svojich zamestnávateľov drahšími aj kvôli tomu, že súčasne s rastom najnižšej mzdy neporastie aj odpočítateľná položka. Tá je v súčasnosti 380 eur a znižuje sa o 2 eurá za každé euro príjmu nad 380 eur. Pri príjme 570 eur a viac je nula.

Pri mzde 380 eur dnes zamestnávateľ za zamestnanca neplatí zdravotné odvody. To znamená, že ušetrí oproti roku 2014 na zdravotných odvodoch mesačne 38 eur a zamestnanec si zase prilepší mesačne o 15,20 eura. Po zvýšení minimálnej mzdy na 405 eur bude zamestnanec platiť na zdravotných odvodoch 7,50 eura, zamestnanec si priplatí mesačne 3 eurá.

Opatrenie pre koho

Za posledné dva roky bola minimálna mzda zvýšená zo sumy 352 eur na 405 eur, čo je až 15-percentný nárast. Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR) vláde odkazuje, "že ide skôr o politické opatrenie ako o odraz aktuálneho ekonomického vývoja, ktorému takýto prudký nárast minimálnej mzdy nezodpovedá, čo dokazuje aj tempo rastu priemernej mzdy a vývoj inflácie."

Ak sa minimálna mzda zvyšuje neúmerným tempom, zamestnávateľom sa zvyšujú náklady. Pre firmy v takých odvetviach hospodárstva, v ktorých sú zamestnaní prevažne zamestnanci s príjmom okolo výšky minimálnej mzdy, bude náročné zvládnuť takýto prudký nárast minimálnej mzdy, nehovoriac o plošnom dopade na rast miezd cez kolektívne vyjednávanie, či ustanovenie §120 Zákonníka práce - o minimálnych mzdových nárokoch. Niektoré firmy to môže aj existenčne ohroziť, a iné budú nútené prijať úsporné opatrenia.

"V konečnom dôsledku to, žiaľ, pocítia tí zamestnanci, ktorých bude  zamestnávateľ nútený kvôli zvýšeným nákladom prepustiť, taktiež sa to dotkne  dlhodobo nezamestnaných ľudí, ľudí s nízkou kvalifikáciou a ľudí z regiónov s vysokou nezamestnanosťou, ktorým sa takto veľmi skomplikuje vstup na pracovný trh," doplnil Oto Nevický, generálny sekretár AZZZ SR.

Ak máme dnes produktivitu na úrovni 80 percent najvyspelejších európskych štátov, nemôžeme mať minimálnu mzdu na úrovni 30 alebo 40 percent. Toto presadzujú v súvislosti s najnižšími mzdami odborári. Preto Konfederácia odborových zväzov navrhovala nárast minimálnej mzdy na 410 eur. Odborári argumentujú, že ak súčasných 380 eur očistíme od odvodov, dostaneme sumu 339, čo je stále o 2 eurá menej ako hranica chudoby. Minimálna mzda by mala byť 60 percent priemernej mzdy, suma 410 eur je len 45 percent priemerného platu. Vo väčšine krajín OECD sa však minimálna mzda pohybuje medzi 30 až 45 percentami priemernej mzdy v krajine. Po zvýšení minimálky na 405 eur sa už Slovensko dostane na hornú hranicu.

Kým vláda tvrdí, že zvýšenie minimálnej mzdy na 380 eur neovplyvnilo negatívne podnikanie a pracovné miesta napriek tomu vznikali, Republiková únia zamestnávateľov hovorí, že rastúca minimálna mzda je prekážkou zamestnávania nezamestnaných a nezamestnateľných. Napríklad pri mzde 405 eur sú celkové náklady zamestnávateľa na mzdu 514,55 eura. V regiónoch s vysokou nezamestnanosťou takáto cena práce zabráni zamestnať dlhodobo nezamestnaných, ľudí s nižšou produktivitou, absolventov či ľudí s nedostatočným vzdelaním.

Slovensko potrebuje najmä nižšie odvody

Ekonómovia OECD a Inštitútu finančnej politiky pod ministerstvom financií odporúčajú namiesto zvyšovania minimálnej mzdy znížiť odvody, znížiť sadzbu, ktorou sa zdaňujú zisky firiem, a začať postupne zvyšovať daň z nehnuteľností. Napriek nízkej dani z príjmu (19 a 25 percent) je celkové zaťaženie práce (s výnimkou výrazne vysoko príjmovej skupiny) vďaka odvodom vysoké. Dobré opatrenie je podľa analýzy zníženie zaťaženia práce dlhodobo nezamestnaných prostredníctvom odvodovej úľavy. Opatrenia vlády by teda mali byť v podobnom duchu, ako bolo zavedenie odpočítateľnej položky pri zdravotných odvodoch.

Zvyšovanie minimálnej mzdy
Rok Suma v eurách
2009 295,50
2010 307,70
2011 317
2012 327,20
2013 337,70
2014 352
2015 380
2016 405
Hodinová minimálna mzda v roku 2016 podľa stupňa náročnosti
Stupeň Koeficient Hodinová mzda v eurách
1 1 2,3280
2 1,2 2,7936
3 1,4 3,2592
4 1,6 3,7248
5 1,8 4,1904
6 2 4,6560
zdroj: Zákonník práce, prepočet TREND.sk
Stupne minimálnej mzdy
Stupeň Koeficient Výška v eurách
1 1 405
2 1,2 486
3 1,4 567
4 1,6 648
5 1,8 729
6 2 810
Zdroj: Zákonník práce, prepočet TREND.sk