63292>

Materská a rodičovský príspevok nejdú do priznania

63292>

Materská a rodičovský príspevok nejdú do priznania

159797>

Materská a rodičovský príspevok nejdú do priznania

160068>

Materská a rodičovský príspevok nejdú do priznania


  • Mám podať daňové priznanie, keď som bola v roku 2008 na materskej dovolenke a potom na rodičovskej dovolenke? V januári 2008 som dostala jednorázový príspevok na prvé dieťa. Okrem príspevkov na materské a rodičovskú dovolenku som nemala žiadny iný príjem. Zamestnávateľ mi v decembri poskytol šek v hodnote 1 000 Sk, túto sumu mi potom zdanili a uviedli v potvrdení za r. 2008. Mám nárok na odpočítateľné položky a aké potvrdenia musím predložiť?

Príjmy, ktoré uvádzate v svojej otázke sú okrem príjmu od zamestnávateľa, poskytnutého vo forme šeku na 1 000 Sk príjmami zo sociálneho poistenia a štátne sociálne dávky, ktoré sú podľa § 9 ods.2 písm. a (materská) - b (rodičovská dovolenka a príspevok pri narodení dieťaťa) od dane z príjmu oslobodené.

Vzhľadom k tomu, že vaše zdaniteľné príjmy nedosiahli polovicu nezdaniteľnej časti základu dane, t. j. boli len v sume 1 000 Sk, nie ste povinná podať daňové priznanie podľa § 32 ods. 2 a ods. 4 zákona o dani z príjmov.

Autor je daňový poradca, daňová a účtovná kancelária Sereď.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jeho informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.