63292>

Materská a odpočítateľná položka na manželku

63292>

Materská a odpočítateľná položka na manželku

159797>

Materská a odpočítateľná položka na manželku

160068>

Materská a odpočítateľná položka na manželku


  • Môžem si uplatniť odpočítateľnú položku na manželku, ktorá mala v roku 2008 príjem 23 471 Sk a od 3. 6. 2008 poberala materské? Považuje sa materský príspevok za príjem, ktorý treba uvádzať do daňového priznania?

Na účely uplatnenia nezdaniteľnej časti základu dane podľa § 11 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov na manželku sa za vlastný príjem manželky považuje jej vlastný príjem, znížený o zaplatené poistné a príspevky, ktoré manželka v príslušnom zdaňovacom období bola povinná zaplatiť.

Do vlastného príjmu manželky sa nezahŕňa daňový bonus, štátne sociálne dávky a štipendium poskytované študujúcim sústavne sa pripravujúcim na budúce povolanie.

Podľa tohto ustanovenia sa do vlastného príjmu manželky zahŕňa príjem zo závislej činnosti a tiež materské. Do tohto príjmu sa nezahŕňa napríklad rodičovský príspevok, ktorý je štátnou sociálnou dávkou.

Autor je daňový poradca, Daňová a účtovná kancelária, Sereď.

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jeho informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.