Budúcnosť platobných systémov majú v rukách aj fintechové spoločnosti. Technicky orientované startupy skrývajú potenciál, ktoré môže rozvinúť vhodná podpora týchto firiem. „Aj preto patrí spoločnosť Mastercard do skupiny inovatívnych firiem, ktoré v minulom roku založili Fintech Hub so sídlom v Bratislave. Naším spoločným cieľom je pomáhať inovatívnym firmám v regióne, urýchliť ich vstup na trh a spoločne dosahovať podnikateľské ciele,“ hovorí Michal Čarný, generálny riaditeľ spoločnosti Mastercard pre Česko a Slovensko.

Dôležitá je podpora

Spoločnosť Mastercard dokáže prostredníctvom projektu Fintech Hub pomôcť fintechom v počiatočnej najrizikovejšej fáze ich vývoja. Ide o pomoc pri získaní potrebných licencií, technológií a kapitálu alebo mentoring a konzultácie ich business plánov.

„Program Fintech Hubu je otvorený pre všetky typy spoločností, od startupov po veľké korporácie. Všetci záujemcovia ale musia úspešne prejsť výberovým procesom. Dôležitým faktorom je pritom výnimočnosť riešení, konceptu alebo prototypu, ktorý inovátori chcú uviesť na trh. Relevantnosť prihlášky je posudzovaná na základe stanovených podmienok inovácie, škálovateľnosti a užívateľnosti pre koncového zákazníka,“ dopĺňa M. Čarný.

K rozvoju trhu prispieva aj projekt Fintech Express. Jeho cieľom je začínajúcim fintechovým spoločnostiam zjednodušiť vstup na trh a podporiť ich v ďalšom rozvoji. Tento program podporuje tiež inovátorov v oblasti elektronických platieb tým, že výrazne zjednodušuje možnosti spolupráce s firmou Mastercard a jej partnermi pri zavádzaní nových fintechových produktov do praxe.

Samotné fintechy na Slovensku aj vo svete pracujú na riešeniach, ktoré definitívne môžu zmeniť fungovanie platieb a celého finančného sveta. „Veľký potenciál vidíme v blockchainových technológiách, na ktorých základe pracuje celá rada nielen slovenských fintechov. V decentralizovaných technológiách sa významne angažuje aj Mastercard, ktorý celosvetovo vlastní viac ako päťdesiat patentov v tejto oblasti,“ hovorí M. Čarný.

Michal Čarný, generálny riaditeľ spoločnosti Mastercard pre Česko a Slovensko
Zdroj: Mastercard
Michal Čarný, generálny riaditeľ spoločnosti Mastercard pre Česko a Slovensko

PSD2 a vyššia bezpečnosť

Významnou inováciou, ktorú umožnila smernica PSD2 je otvorené bankovníctvo. Pre spoločnosť Mastercard je to strategická rozvojová aktivita. „Mastercard nie je len kartová spoločnosť, ale aj takzvaná multi-rail company,“ hovorí M. Čarný. V niektorých regiónoch je firma priamo účastníkom, alebo prevádzkovateľom, infraštruktúry pre nekartové account-to-account platby. V iných krajinách, ako napríklad na Slovensku, umožňuje otvorené bankovníctvo spoločnosti Mastercard nahliadnuť do oblasti bankových prevodov. Je to významný fenomén, ktorý v posledných rokoch zásadne mení celý platobný svet.

Smernica PSD2 znamenala aj prechod obchodníkov na bezpečnejší protokol EMV 3DS. Veľkú podporu v tomto smere podľa M. Čarného poskytli slovenské banky a poskytovatelia platobných terminálov, ktorí im poskytli potrebnú podporu. Podľa jeho slov je dôležité, že sa kroky k vyššej bezpečnosti a jednoduchosti platieb podarilo uskutočniť ešte v predpandemickej dobe.

Kľúčom k ďalšiemu rozvoju trhu je stabilné a otvorené legislatívne prostredie. Vlajku v tomto smere nesie na Slovensku okrem iných aj Národná banka Slovenska (NBS), ktorá prevádzkuje Regulačný sandbox. Tento nástroj umožňuje fintechom hladšie stúpiť na trh. „Je to aktivita, ktorú veľmi vítame a nadväzujeme na ňu práve v slovenskom Fintech Hube, ktorý tiež ponúka svojim účastníkom participáciu v agregovanom testovacom prostredí, ktoré simuluje reálne situácie a umožňuje robustné a podrobné testovanie fintechových aplikácií a riešení,“ uzatvára M. Čarný.

Mojmastercard.sk

Článok patrí do kategórie TREND WE KNOW HOW. Tieto články sú pripravené v spolupráci s komerčnými partnermi. Redakcia nie je ich autorom, napriek tomu môžu byť pre čitateľa prínosné