V súlade s §32 ods. 1 Zákona o dani z príjmov (ďalej len „ZDP“) všeobecne platí, že daňové priznanie nie je povinný podať daňovník, ak za zdaňovacie obdobie nepresiahli jeho zdaniteľné príjmy sumu 1901,67 eura. Daňové priznanie však daňovník podať môže.

Význam to má práve vtedy, ak by daňovník chcel sumu zrazenej dane pri redemácii podielových listov považovať v zmysle §43 ods. 6 písm. c) ZDP za preddavok na daň, pričom by v rámci redemácie za príslušné zdaňovacie obdobie dosiahol u niektorých podielových listov aj stratu resp. by išlo o podielové listy obstarané pred rokom 2004 (pozn. príjem z ich redemácie je od dane oslobodený, avšak pri redemácii sa zrážková daň v prípade zisku zraziť musí).

V danom prípade by existovala možnosť vrátania časti/celej sumy zrazenej dane prostredníctvom daňového priznania daňovníkovi späť. Nepredpokladáme však, že by to mohol byť váš prípad.

 

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jej informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.

Maloletá dcéra a príjem z predaja podielových fondov
Maloletá dcéra a príjem z predaja podielových fondov
Maloletá dcéra a príjem z predaja podielových fondov
Maloletá dcéra a príjem z predaja podielových fondov