Po tejto sebakritike nasleduje nový systém, ktorý má odvod nahradiť. Nápadom je samostatná daň z poistenia, ktorá sa čakala od začiatku tohto roka. Aktuálne má začať platiť už od októbra 2018.

Čo klientov nepoteší je, že daň sa bude vzťahovať aj na nové druhy poistenia, zatiaľ nedotknuté odvodom. Konkrétne na životné poistenie.

„Pre poisťovne je to momentálne šok, pretože rozhovory s ministerstvom financií boli len o premene odvodu z neživotného poistenia na daň,” hovorí šéfka Slovenskej asociácie poisťovní Jozefína Žáková o návrhu, ktorý rezort financií predložil na pripomienkovanie v utorok. Návrh sa od zmien dohodnutých s poisťovňami zásadne odkláňa v rôznych sadzbách aj v tom, že o výber dane sa majú starať poisťovne samotné.

Sadzba nebude iba osempercentná ako doterajší odvod, ale odstupňovaná podľa jednotlivých typov poistenia, čo je ďalší odklon od jednotného odvodu. Najnižšie sadzby čakajú životné poistenia, vo výške 2 až tri percentá. Dôchodkové poistenie z druhého piliera, ktoré poisťovne vyplácajú už dva roky, by mali byť podľa zákona od dane oslobodené, nie je to však jednoznačné. Hoci to návrh v jednom bode hovorí, v inom na anuitný produkt uvaľuje dvojpercentnú daň.

So zvýšením platieb by mali počítať všetci tí, ktorí majú hypotéky či iné úvery kryté poistením. Ak majú navyše zodpovedne dohodnutú aj ochranu života pre prípad smrti či invalidity, aj na tieto poistky sa nová daň má vzťahovať.

Vyššie sadzby od 4 do osem percent sú určené pre neživotné poistenia. Výnimkou je len povinné zmluvné poistenie áut, na ktoré sa naďalej bude vzťahovať poistný odvod osem percent, ktorý je v PZP od úplného počiatku. Špeciálna daň patrí majiteľom lodí a lietadiel, ktoré nie sú určené na prepravu osôb či nákladu, teda vlastníkom hausbótov či rekreačných lietadiel. Tí si k ich poisteniu priplatia až 18 percent. Účinnosť je navrhnutá už od októbra tohto roka.

NBS už pri odvode upozorňovala, že môže znížiť prepoistenie obyvateľstva, čím sa môžu zvýšiť náklady štátu v prípadne prírodných pohrôm akými sú napríklad záplavy či požiare.

Dopad na štátny rozpočet nemá ministerstvo v návrhu vyčíslené, pri odvode počítalo so 65 miliónmi eur ročne. Podľa hrubého odhadu TRENDU by nová daň pri súčasnom predpísanom poistnom mohla priniesť približne 75 miliónov eur, väčšinu z toho z neživotného poistenia.