K nehode či škodovej udalosti sa dostanú pomerne rýchlo. A to aj preto, že používajú polepené vozidlá s oranžovými majákmi, vďaka čomu ich dopredu púšťajú aj vodiči v kolónach, upozorňuje Miroslav Doležal, generálny riaditeľ oficiálnej asistenčnej služby viacerých poisťovní Mondial Assistance.

Na rozdiel o klasických asistenčných služieb zaujímajú podľa neho lovcov nehôd len poškodení. Tvrdia im, že s náhradou škody poisťovne otáľajú, preto im chcú pomôcť. Priamo na mieste nechajú vodičovi podpísať papiere, ktoré si v rozrušení spravidla nestihne poriadne prečítať a nevšimne si často až 30-percentnú províziu z vyplateného odškodnenia.

Ich pomoc je však sporná. „Poisťovne pristupujú k nárokom klientovi rovnocenne bez ohľadu na to, či to vybavujú sami, prostredníctvom zástupcov, právnikov alebo iných subjektov,“ vysvetľuje výkonný riaditeľ Slovenskej kancelárie poisťovateľov Imrich Fekete dôvody, prečo ľudia služby lovcov nehôd nepotrebujú.

„Klient si za normálnych okolností dokáže svoj nárok uplatniť aj bez právnického vzdelania, či inej odbornej pomoci,“ dopĺňa aj generálna riaditeľka Slovenskej asociácie poisťovní Jozefína Žáková.

Nespoliehajte sa len na poisťovňu

Tvrdenia zástupcov poisťovní môžu, celkom pochopiteľne, vyznievať účelovo. Aj preto je dôležité doplniť nedávne stanovisko Slovenskej asociácie sprostredkovateľov v poisťovníctve, ktorej sa praktiky lovcov nehôd tiež nepáčia a navrhla ich legislatívnu reguláciu.

Pre objektívnosť je potrebné povedať, že niektoré poisťovne majú menej seriózny prístup k náhrade škody a občas hľadajú doslova absurdné dôvody na odmietnutie plnenia.

Ak sa poistné plnenie „zasekne“, klientovi môže pomôcť napríklad sprostredkovateľ, ktorý má na poisťovňu silnejšie páky. Účinné býva aj poistenie právnej ochrany, v rámci ktorého mu jedna poisťovňa v krajnom prípade zaplatí aj náklady na súdny spor s inou poisťovňou.

Problémy s poisťovňou však treba riešiť, až keď vzniknú. Je zbytočné vzdať sa dopredu tretiny odškodnenia len preto, že niečo sa môže stať. Vo väčšine prípadov sa nestane a ak áno, dá sa to riešiť rôznymi spôsobmi. Navyše, poisťovne podliehajú pomerne prísnej regulácii a dohľadu.

Na druhej strane lovci využívajú legislatívne vákuum. Ich biznis žiaden zákon neupravuje, ak nerátame všeobecné právne predpisy.

V čom je riziko lovcov nehôd

Z pohľadu klienta je najväčším rizikom, že na praktiky lovcov nehôd finančne doplatí vysokou províziou z vyplateného odškodného. Problémom môžu byť aj spriaznené servisy takýchto spoločností.

M. Doležal upozorňuje na situáciu, keď klient zveril havarované auto lovcov nehôd hneď po havárii a nevšimol si žiaden problém. Auto dostal naspäť opravené, ale neskoršia kontrola odhadila, že hoci servis fakturoval poisťovni originálne náhradné diely, do auta namontoval staré časti z vrakoviska.

Rovnako sa stalo, že lovci nehôd fakturovali poisťovni poskytnutie náhradného vozidla, hoci v skutočnosti ho klient vôbec nepoužíval.

Čo by si mal účastník dopravnej nehody zapamätať

  • V rozrušení po nehode nepodpisujte nič, čo si poriadne neprečítate a čo nepochopíte.
  • Ak vás tlačia do podpisu, na ktorý sa necítite, uveďte k svojmu menu poznámku, že sa pre momentálne rozrušenie krátkodobo necítite byť spôsobilý na právne úkony.
  • V aute musíte mať správu o nehode. Takúto správu musíte vyplniť a podpísať, pokiaľ ide o škodovú udalosť a nehodu nevyšetruje polícia.
  • Ak k nehode príde oblepené auto s majákmi, overte si, či je to vozidlo záchrannej služby, alebo sú to lovci nehôd. S nimi nemusíte komunikovať.
  • Ak vám ponúkajú spoluprácu, povedzte, že si to rozmyslíte a ozvete sa im na druhý deň.
  • Pokiaľ máte pochybnosti, zavolajte do svojej poisťovne a poraďte sa, ako postupovať.
  • Súčasťou poistných zmlúv zvyknú byť aj asistenčné služby, ktoré pomôžu v zložitých situáciách a zabezpečia napríklad odťah vozidla.
  • Zvážte poistenie právnej ochrany, v rámci ktorého máte 24 hodín denne k dispozícii právnika na telefóne a poisťovňa vás bude zastupovať aj v spore s inou poisťovňou. Zastupuje aj vinníkov nehôd.

Zaujímate sa o ochranu spotrebiteľa? Prečítajte si všetky vydania seriálu Finančná sebaobrana a objednajte si RSS odber tu.