Na zostavení rebríčka Právnická firma roka 2016 sa podieľala nezávislá skupina 117 hodnotiteľov z radov firiem a inštitúcií, ako aj vydavateľstvo epravo.sk ako nezávislý subjekt dlhodobo monitorujúci činnosť právnikov. Kancelárií, ktoré tento rok poskytli svoje údaje na hodnotenie, bolo 56. Na štvrtom ročníku podujatia, ktoré spoluorganizuje TREND, sa zúčastnili všetci významní hráči na trhu právnych služieb.

Ktoré sú najlepšie právnické firmy roka 2016

Silné a slabé stránky

Ako uvádza Managing partner Allen & Overy Martin Magál, po odznení krízy sa už aj na Slovensku začína viac dariť právnym službám. To však neznamená, že o klientov netreba bojovať.

Uvádza, že ich kancelária má vyše polovicu zahraničných klientov, ale nie výrazne viac. „Získali sme si reputáciu aj medzi lokálnymi klientmi, najmä medzi majiteľmi firiem, ktorí míňajú na právnikov svoje vlastné peniaze. Oni presne vedia, čo chcú, presne vedia, ako sa im môže vrátiť investícia do kvality. Nepozerajú sa na výšku hodinových sadzieb, ale na celkový efekt a pridanú hodnotu spolupráce,“ ozrejmuje.

Za silné stránky spoločnosti Allen & Overy označuje M. Magál tímovú prácu a medzinárodné zameranie. „Kladieme veľký dôraz na neformálnosť a s tým spätú prirodzenú aktivitu. Vytvárame atmosféru, v ktorej ľudia pracujú nie preto, že musia, ale preto, že chcú.“

Z pohľadu klienta môže byť podľa jeho slov slabou stránkou to, že nie sú najlacnejší. „Napokon nie je to ani naša stratégia. Sme celkom spokojní s povesťou jednej z najdrahších kancelárií. Ceny vieme obhájiť kvalitou,“ vysvetľuje M. Magál.

Zapojenie do veľkých projektov

Za najdôležitejšie v uplynulom roku považuje partnerka kancelárie Ružička Csekes Dana Nemčíková to, že mali možnosť pracovať na unikátnych projektoch z rôznych sektorov priemyslu.

„Zapojili sme sa do všetkých profilových infraštruktúrnych projektov, ktoré sa momentálne realizujú na Slovensku, vrátane najväčšej investície v strednej Európe za posledných sedem rokov. Podarilo sa nám aj úspešne ukončiť niekoľko mimoriadne náročných a profilových súdnych sporov, často trvajúcich dva a viac rokov,“ prízvukuje.

Chýba politická vôľa

D. Nemčíková sa vyjadruje aj k problematike schránkových firiem, Tento pojem si podľa nej získal v poslednom období pomerne negatívny nádych, vyvolávajúci v ľuďoch značné emócie. Pragmatický pohľad na vec však ukazuje, že ide o legálny podnikateľský subjekt, existujúci niekoľko desaťročí v právnych poriadkov množstva európskych aj mimoeurópskych štátov.

Podstatou problému, ako vraví, nie je existencia offshorových spoločností, ani anonymita ich vlastníckej štruktúry. Príčina ich atraktivity a ich cieleného používania je v najmä daňovom zvýhodnení, ktoré niektoré vybrané štáty poskytujú v porovnaní s inými krajinami. Mnohým štátom týmto spôsobom odchádzajú značné porcie potenciálnych daňových príjmov.

„Tento problém je však riešiteľný len veľmi ťažko. Vyžadoval by dohodu štátov o istej forme daňovej harmonizácie, na čo ani v Európe, nehovoriac o mimoeurópskych daňových rajoch, zjavne zatiaľ nie je politická vôľa,“ komentuje D. Nemčíková.

Anonymita je podľa nej ďalším prvkom, ktorý robí model offshorových firiem ešte príťažlivejším pre investorov. „Nemožno však povedať, že anonymita je generálny problém a treba ju zrušiť. Nie všade je však žiaduca a vyslovene kritická je napríklad v oblastiach verejných financií, kde sa vyžaduje vysoká miera transparentnosti a ktoré sú vystavené tlaku korupčného správania. Tu je však možné zabezpečiť nápravu čiastkovými opatreniami na prelomenie anonymity,“ uvádza.

Domnieva sa, že cesta nevedie cez zákaz offshorových spoločnosti, ale skôr cez užšiu cezhraničnú spoluprácu daňových orgánov a iných štátnych úradov, smerujúcu k identifikácii vlastníkov v tých prípadoch, kedy je to potrebné. Napríklad vo verejnom obstarávaní.

Prehľad víťazov súťaže Právnická firma roka 2016

Ktoré sú najlepšie právnické firmy roka 2016


Ktoré sú najlepšie právnické firmy roka 2016


Ktoré sú najlepšie právnické firmy roka 2016


Ktoré sú najlepšie právnické firmy roka 2016


Ktoré sú najlepšie právnické firmy roka 2016


Ktoré sú najlepšie právnické firmy roka 2016


Ktoré sú najlepšie právnické firmy roka 2016


Partneri TREND Špeciálu Právo a advokácia 2016:

Ktoré sú najlepšie právnické firmy roka 2016
Ktoré sú najlepšie právnické firmy roka 2016