Odporcovia noviniek na webe napísali, že namiesto preverovania podnikateľov z množstva nadväzujúcich odvetví by mal štát urobiť poriadok priamo s lesníkmi pri ťažbách v lesoch. Zároveň kritizovali, že kontroly a s nimi spojená administratíva zaťaží len menšie a poctivejšie firmy, ale veľkí drevárski baróni, často spojení s politikmi, budú z čierneho dreva profitovať aj naďalej.

Prezident Zväzu spracovateľov dreva SR Igor Patráš, ktorý už dlho presadzuje transparentnejšie nakladanie s domácim drevom, hovorí, že nelegálne ťažby sú takým vážnym problémom, že aj drevospracovatelia radšej znesú nové povinnosti navyše.

Účel svätí prostriedky

Zabrániť nelegálnym ťažbám je pre nás dôležitejšie ako sprístupnenie našich skladov či dlhšie a precíznejšie uchovávanie dokladov o získanom dreve, hovorí I. Patráš a dodáva, že serióznym drevárom tiež zaleží na zachovaní čo najrozsiahlejších a najzdravších domácich lesov.

Tiež upozornil, že samotných drevárov nelegálne výruby priamo hospodársky poškodzujú. Väčšina nelegálneho dreva z vyšších nepovolených ťažieb totiž končí v cudzine, pričom doma vôbec využitá nie je.

Problémom pre serióznych spracovateľov je aj nelegálne drevo, ktoré si nakúpia ich neserióznejší konkurenti. Tí ho totiž berú od podvodných ťažiarov mimo oficiálneho účtovníctva a za nižšie ceny a potom z neho na trh dodávajú až príliš lacné dosky a iné drevené polotovary.

Keď podnikateľom nevadí buzerácia alebo ako ukončiť nelegálne výruby lesa

Igor Patráš Zdroj: Milan David

Na cestách lahšie ako v lesoch

Na tieto neduhy sú nové kontroly štátu na cestách i v drevárskych fabrikách podľa I. Patráša ideálne. Nelegálne vyťažené drevo sa dá kontrolovať aj v lesoch, no na cestách, železniciach i v závodoch to bude jednoduchšie i účinnejšie ako v rozsiahlych a často aj ťažko prístupných horách, osvetľuje drevár s tým, že kamión sa dá zachytiť i skontrolovať ľahšie ako partia pilčíkov.

Navyše na kamiónoch a v skladoch sa bude dať overiť nielen legálnosť dreva, ale aj to, či nebolo pri obchodovaní špekulatívne zaradené do nižšej a prirodzene lacnejšej kvalitatívnej triedy. Tento neduh sa totiž deje hlavne pri predajoch suroviny zo štátnych lesných podnikov, ktoré takto zvýhodňujú vyvolených odberateľov s lepšími kontaktmi na manažment podnikov i politikov.

Samotné nelegálne ťažby sú zase skôr negatívom neštátnych lesov, ktoré sú ešte pod menšou kontrolou ako lesy štátne. Štátne i súkromné podniky pritom slovenské lesy s rozlohou zhruba dvoch miliónov hektárov obhospodarujú zhruba na polovicu.

Keď podnikateľom nevadí buzerácia alebo ako ukončiť nelegálne výruby lesa

Zdroj: SITA / AP

Dlho odkladaná nutnosť

Sprísnené kontroly dreva má zabezpečovať od jari novozaložená Slovenská lesnícko-drevárska inšpekcia. Jej sídlom bude Zvolen a spočiatku ju má tvoriť zhruba dvadsať odborníkov nielen na lesníctvo a drevárstvo, ale aj na ekonómiu a právo.

Nový zákon nie náhodou vznikol práve v čase, kedy je v krajine veľkou témou zužovanie plochy lesov. Ekológovia upozorňujú, že k nemu nedochádza iba vplyvom vyťažovania stále častejších vetrových a podkôrnikových kalamít, ale aj vplyvom nelegálnych ťažieb.

No svoje zohral aj tlak EÚ. Tá ešte v roku 2010 nariadila členským štátom určiť orgán, ktorý by mal na starosti centrálnu evidenciu, kontrolu a prípadné sankcie voči subjektom uvádzajúcim na trh drevo i drevené výrobky z nezákonných ťažieb. Nariadenie malo byť platné už od marca 2013. Na Slovensku sa dlho nič nedialo, za čo krajine hrozila aj pokuta viac ako sto miliónov eur. Podmienka EÚ sa napĺňa až teraz.