Od marca začne platiť jasličkový zákon a už teraz je jasné, že sa bude musieť do konca roka novelizovať. Ďalšia ukážka toho, že nekompetentní štátni regulátori sa nenachádzajú len na regulačnom úrade.

Novelu zákona o sociálnych službách, ktorou sa zavádza starostlivosť o deti do troch rokov v detských jasliach ako sociálna služba, pripravilo ministerstvo práce. Parlament ju schválil vlani na konci novembra. Sociálnou službou je podľa zákona poskytovanie starostlivosti o dieťa do troch rokov veku v čase, keď rodič pracuje, alebo študuje.

Detské jasle bude môcť prevádzkovať samospráva, živnostník či nezisková organizácia. Prevádzka takýchto zariadení však bude podliehať prísnym požiadavkám na hygienu, priestorové vybavenie, bezbariérový prístup do budovy či ich personálne zabezpečenie. Medzi podmienky prevádzkovania jaslí bude patriť zápis do registra poskytovateľov sociálnych služieb na samosprávnom kraji.

Napokon sa do zákona po jeho kritike dostalo dlhšie prechodné obdobie na splnenie povinnosti zabezpečiť bezbariérový prístup do zariadení. Kým podľa vládneho návrhu novely zákona by jasle mali túto podmienku splniť k 1. januáru 2018, podľa schváleného pozmeňujúceho návrhu budú mať na to čas do 1. januára 2019. Napriek tomu neprešli viaceré múdre pozmeňováky od opozície.

Prezident zasiahol

Prezident zákon vrátil do parlamentu. Kritizoval najmä spôsob zavedenia tejto služby. Podľa hlavy štátu je zákon neprimerane diskriminačný voči niektorým skupinám rodičov a detí. Podľa neho je prejavom obmedzeného pohľadu jedného rezortu na starostlivosť o deti v ranom detstve.

Poslanci napokon jeho veto prelomili. A neakceptovali ani jednu jeho pripomienku, opozičných poslancov i názor mnohých občanov, ktorí sa podpísali pod petíciu. Len posunuli účinnosť novely zákona z 1. januára na 1. marec 2017. Opätovným schválením novely zákona však spôsobili viaceré problémy existujúcim jasliam, ako aj samotným rodičom.

Nové podmienky v zákone existujúce jasle predražia a znížia ich dostupnosť. Ministerstvu práce sa darí dosiahnuť presný opak toho, čo chcelo. Napríklad dieťa bude môcť byť v jasliach len do konca kalendárneho roka, kedy dosiahlo tri roky.

Deti narodené od septembra do decembra tak budú musieť v decembri jasle opustiť a zostáva osem mesiacov, kedy musia rodičia hľadať náhradné spôsoby starostlivosti než dieťa bude môcť nastúpiť do škôlky. Ďalším negatívnym dôsledkom schválenia jasličkového zákona bude, že deti sa v jasliach nebudú musieť vzdelávať. A najväčším problémom je to, že do jaslí nebude môcť dať dieťa rodič, ktorý nepracuje, alebo neštuduje, je ťažko chorý, alebo má ďalšie dieťa, ktoré má zdravotné znevýhodnenie.

A bude sa meniť...

Ministerstvo si tvrdohlavo trvalo na svojom – zákon je dobrý. Obhajovalo zámer, že do jasličiek budú môcť prijímať len deti rodičov, ktorí pracujú alebo študujú. Napokon z prázdnych rečí, že ministerstvo práce chce touto právnou normou podporiť zosúlaďovanie rodinného a pracovného života, nezostalo takmer nič.

Rétoriku, pod tlakom verejnosti a prezidenta, muselo napokon zmeniť. A zmení aj samotný zákon. Minister práce Ján Richter po rokovaní v tomto týždni s prezidentom potvrdil, že štát zmierni podmienky umiestňovania detí do súkromných jaslí. Hoci stále budú tieto zariadenia prioritne pre deti rodičov, ktorí pracujú alebo študujú, ak budú mať jasle voľné kapacity, budú môcť prijať aj deti mám, ktoré sú na materskej dovolenke s mladším dieťaťom či rodičov, ktorí sú doma. To však má platiť až od januára budúceho roka. Táto zmena by sa mala dostať do veľkej novely zákona o sociálnych službách.

Dovtedy môžu zriaďovatelia súkromných jaslí pre deti do troch rokov fungovať v rámci prechodného obdobia podľa dnešných pravidiel. Pre nové zariadenia, ktoré ešte len vznikajú, platia však už od 1. marca sprísnené podmienky. Teda mali by prijímať len deti pracujúcich a študujúcich rodičov.

J. Richter povedal, že rezort práce urobí výklad schváleného zákona a pripraví informačné letáky pre rodičov, pretože sú v ňom viaceré nejasnosti. Samozrejme, za výklad zlého zákona, za ktorý je rezort zodpovedný, zaplatíme všetci.

Okamžitá novela novely je jasným dôkazom toho, že ministerstvo práce zlyhalo pri tvorbe zákona. Ak zlyhá ministerstvo, vláda musí ustrážiť, aby zákony, ktoré vznikajú, boli prospešné pre občanov. Ak to neurobí vláda, mali by chybu opraviť poslanci.

Zákon obmedzuje slobodu rodičov namiesto toho, aby sa štát postaral o to, čo je jeho psou povinnosťou. Teda, aby bolo dosť miest pre detí v jasličkách a aj v škôlkach, aby boli takéto zariadenia pre rodičov aj finančne dostupné.