63292>

Írsky rezident prenajímal byt na Slovensku

63292>

Írsky rezident prenajímal byt na Slovensku

159797>

Írsky rezident prenajímal byt na Slovensku

160068>

Írsky rezident prenajímal byt na Slovensku


  • Väčšinu roka 2008 som žil a pracoval v Írskej republike a považujem sa za daňového rezidenta tejto krajiny. Na Slovensku som mal iba príjem z prenájmu bytu. Vypĺňam daňové priznanie typu B a niekde robím chybu. Na riadku 69 (základ dane) dospejem k sume cca 40 000 Sk (príjem z prenájmu). Ďalej „Výpočet dane za účelom zápočtu“ (týka sa Írska), konkrétne riadok 82. Tam mi vychádza suma po prepočte z eur cca 800-tisíc korún, t.j. čo som v Írsku v hrubom zarobil. Takto mi ale vychádza nezmyselný výsledok v r. 84: (r.82/r.69)x100, t.j. (800 000/40 000)x100 = 2000 %. Kde robím chybu?

Pokiaľ ste daňovým rezidentom Írskej republiky, to znamená, že ste sa zdržiavali v tejto krajine viac ako 183 dní v danom roku, máte tam trvalé bydlisko či stredisko vašich životných záujmov, tak na Slovensku podávate daňové priznanie iba z príjmov, ktoré vám plynú zo Slovenska. Vo vašom prípade iba z prenájmu. Potom nevypĺňate riadky 79 – 86 daňového priznania.

Autor je výkonný riaditeľ a prokurista spoločnosti Malach Consulting, s.r.o 


Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jeho informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.