„Vďaka investičnému životnému poisteniu budete mať vyšší dôchodok“, povie seriózny pán v obleku a veľmi sa nemýli. Až na malú drobnosť. Takzvané IŽP pomôže k vysokému najmä jemu – vďaka vysokým províziám.

Produkty životného poistenia plnia dôležitú úlohu pri ochrane pred nečakanými udalosťami ako sú choroby, úrazy a smrť. Treba si však uvedomiť, že sporiť sa dá aj lacnejšie. 

Veľmi zjednodušene možno povedať, že klient si môže život a zdravie poistiť prostredníctvom troch základných produktov: investičného, kapitálového a samostatného rizikového životného poistenia.

Investičné životné poistenie

Investičné životné poistenie (Unit -Linked) predstavuje kombináciu poistenia najbežnejších životných rizík a fondového sporenia. Ide o produkt, ktorý dosiahol svoj vrchol tesne pred vypuknutím krízy a keďže situácia po páde Lehman Brothers sa fondovému sporeniu veľmi nepriala, niektoré poisťovne sa vrátili ku kapitálovému životnému poisteniu.

Klient v rámci mesačnej platby platí pri IŽP časť peňazí za poistnú ochranu (prípad smrti, úrazu, kritickej choroby, denného odškodného za liečbu a podobne). Druhá časť mesačnej splátky putuje do podielového fondu a zhodnocuje sa v závislosti od stratégie portfólio manažéra a vývoja na kapitálových trhoch.

Nevýhodou takéhoto typu poistenia sú vysoké a hlavne neprehľadné náklady, z ktorých podstatnú časť predstavuje provízia sprostredkovateľa. Zjednodušene - klient prvé dva roky nesporí, ale spláca províziu sprostredkovateľa. Ak už nasporí, v prípade núdze sú peniaze ťažšie dostupné pri predčasnom výbere. Aj preto je investičné životné poistenie, napriek svojmu názvu, skôr nevhodné na sporenie či investovanie.

Nedovoľte sprostredkovateľovi, aby zarábal na tom, že vám odporučí jeden z najdrahších sporiacich produktov. Existujú prípady, keď sprostredkovateľ odporučil IŽP so 100-eurovou mesačnou platbou, pričom celá suma bola určená na investovanie a poistenie vôbec neplnilo svoj pôvodný účel - teda ochranu pre prípad nečakaných udalostí. Nehovoriac o tom, že za prvé dva roky prišiel klient nenávratne o 2 400 eur. 

Pokiaľ uzatvárate zmluvu o IŽP, tak predovšetkým ako poistenie. Ak chcete sporiť, nechajte si odporučiť vhodnejší a lacnejší produkt.

Kapitálové životné poistenie

Kapitálové životné poistenie je predchodcom IŽP. Klient tiež platí dvojzložkovo, pričom časť peňazí dáva na poistnú ochranu a časť sporí. Na rozdiel od IŽP sa však nasporená časť nemôže stratiť v dôsledku prepadu na kapitálových trhoch. Za zhodnotenie peňazí zodpovedá poisťovňa, ktorá klientovi garantuje minimálne zhodnotenie (takzvanú technickú úrokovú mieru) a pokiaľ  sa jej darí, môže navyše vyplatiť aj podiel na zisku.

Keďže poisťovne v minulosti postupne nahrádzali KŽP modernejším IŽP, v mnohých prípadoch je poistná ochrana pri investičnom poistení širšia ako pri takzvanej kapitálovke. Rozhodne sa to však nedá zovšeobecniť a vždy je potrebné posudzovať každý prípad individuálne.

Na rozdiel od investičného poistenia má kapitálové poistenie výhodu najmä v garancii úspor. Za prepady na kapitálových trhoch nenesie zodpovednosť klient, ale poisťovňa. Aj preto sa niektoré poisťovne vracajú práve ku kapitálovkám. Pochopili, že klient očakáva pri poistnom produkte predovšetkým istotu.

Rizikové poistenie

Samostatné rizikové poistenie sa pre nižšie provízie neteší veľkému záujmu. Klient, na rozdiel od kapitálového či investičného životného poistenia, neplatí sporiacu zložku, ale len za poistnú ochranu a preto je jeho mesačná platba nižšia.

Keďže okrem poistnej ochrany je z hľadiska finančného zdravia potrebná tvorba finančných rezerv, je vhodné kombinovať rizikové poistenie so sporením v bankách či podielových fondoch. O tom nabudúce v seriáli Finančná sebaobrana. Zatiaľ len poznámka, že takáto kombinácia je spravidla výhodnejšia ako investičné životné poistenie.

Finanční sprostredkovatelia hovoria pravdu ak tvrdia, že penzia z prvého ani druhého piliera nemusí stačiť na slušnú starobu a dôležité je individuálne sporenie. Ak však dodávajú, že na sporenie je najvhodnejšie investičné životné sporenie, myslia nielen na klienta, ale najmä na svoju províziu. Mimochodom, ako sme písali pred týždňom, jej výšku máte právo poznať.   

Čo by si mal klient zapamätať

  • Investičné životné poistenie kombinuje sporenie vo fondoch a poistnú ochranu. Na sporenie je drahé a klient v prípade nepriaznivého vývoja môže prísť o časť svojich úspor.
  • Kapitálové životné poistenie tiež kombinuje sporenie a poistnú ochranu. O nasporené peniaze však klient nepríde, poisťovňa garantuje ich zhodnotenie o takzvanú technickú úrokovú mieru.
  • Samostatné rizikové životné poistenie ponúka iba poistnú ochranu, klient prostredníctvom tohto produktu nesporí.
  • Pre dlhodobé sporenie na dôchodok je výhodnejšie využiť, v závislosti od rizikového profilu klienta, produkty bánk a kolektívne investovanie cez podielové fondy. IŽP je na sporenie pridrahé. 

O týždeň v seriáli Finančná sebaobrana:  Na čo si dávať pozor, keď začíname investovať. 

Prečítajte si všetky vydania seriálu a objednajte si RSS odber tu.