Chuť kvalitného vína hrá v prospech jeho ceny. Čím viac kupcov totiž podľahne pokušeniu vzácnu fľašu vypiť, tým väčšiu cenu bude mať tých neveľa ostávajúcich. Víno, navyše, dokáže aj upokojiť. Na rozdiel od iných investícií si v kríze nielen drží svoju cenu, ale ako bezpečný investičný prístav sa stáva čoraz žiadanejším. Jeho nákup však nie je jednoduchý a má svoje pravidlá, pripomína v rozhovore pre TREND odborníčka na investičné víno Miroslava Kučeráková z J&T Wine Holding.

Aký charakter má víno z pohľadu investície?

Víno ponúka ziskové a bezpečné útočisko s veľmi nízkou koreláciou s akciovými trhmi. Investícia do kvalitného vína je vhodná ako spôsob diverzifikácie portfólií klientov. Fine wine dokáže generovať konzistentné výnosy, dokonca aj počas finančnej búrky, pretože jeho ceny sú diktované predovšetkým ponukou a dopytom.

V čom sa líši investícia do vína od iných druhov investícií?

Najmä tým, že víno sa pije. Zjednodušene sa dá povedať, že s každou vypitou fľašou konkrétneho vína akoby narastala hodnota zostávajúcich fliaš rovnakého vína v danom ročníku. Investori tak majú veľkú výhodu, pretože ponuka je mimoriadne obmedzená, keďže víno je remeselný produkt a v prípade vína s investičným potenciálom ide spravidla o produkt vyrobený v nepatrných množstvách. Ide o alternatívnu investíciu, rada to prirovnávam k haute couture (tzv. vysoké šitie, oblečenie na mieru, pozn. red.) vo fashion biznise, k umeniu, veteránom či špičkovým hodinkám.

Cena vína teda s jeho vekom rastie, pretože je ho z daného ročníka čoraz menej?

Dynamika ponuky a dopytu sa v priebehu životného cyklu vína vyvíja priaznivým spôsobom. Vyrobí sa vždy konečné obmedzené množstvo, ktoré sa časom spotrebou znižuje. Zároveň rastie dopyt v dôsledku faktorov, ako sú zrenie vína v čase a globálna stále narastajúca chuť vlastniť luxusný tovar.

Vlani svet zasiahla pandémia, čo rozkývalo aj mnohé investičné portfóliá. Ako sa v uplynulom roku vyvíjali ceny investičných vín?

Ukázalo sa, že Liv-ex Fine Wine Index v roku 2020 prekonal niektoré z najlepších svetových trhových štandardov. Dôvodom bolo silné zabezpečenie proti volatilite trhu, ktoré prinieslo bezkonkurenčnú stabilitu v porovnaní s nemeckým DAX, technologickým S&P 500, londýnskou burzou FTSE 100 a aj hongkongským Hang Seng.

Pandémia spôsobila nárast spotreby kvalitného vína, čo malo za následok, že sa dostupnosť niektorých vín ešte viac obmedzila.
M. Kučeráková

Stabilitu investičného vínneho portfólia zabezpečuje v podstate jednoduchá rovnica. Keď určité víno, ktoré spĺňa kritériá a nie je ho na trhu obrovské množstvo, stúpne na cene, čo je spravidla v dôsledku dopytu, obchodovanie naberie ešte viac na obrátkach. Keď ceny, naopak, poklesnú, vznikne dopyt v dôsledku lákavej ceny, ktorého nárast spôsobí, že sa pokles zastaví a často sa otočí opäť na nárast ceny. Zjednodušene povedané, víno nielen prináša zisky, ale má aj solídne atribúty zachovania bohatstva.

Takže o spomínanej stabilite investície možno hovoriť aj v čase krízy?

Počas recesie na prelome rokov 2007 a 2008 sa index S&P 500 prepadol o 38,5 percenta, pričom index Liv-ex 1000, klesol len o 0,6 percenta. Podobný vzorec sa opakoval v marci 2020, keď index S&P 500 klesol o 24 percent, zatiaľ čo Liv-ex 1000 skĺzol sotva o 4 percentá. Z toho vyplýva, že investície do kvalitného vína okrem toho, že majú charakter hmotného majetku, majú aj takmer nulovú koreláciu s akciovými trhmi. Rada by som doplnila, že do leta 2008 ceny vína rástli a aj po páde banky Lehman Brothers zostali odolné.

Miroslava Kučeráková
Zdroj: Erik Tomasak
Miroslava Kučeráková (29)
V J&T začala pracovať ešte počas štúdia v roku 2014, vyštudovala marketing a manažment médií. Od roku 2017 sa venuje aktívnemu obchodovaniu s vínom a investičným vínam. V rámci J&T Wine Holdingu sa podieľa na strategickom riadení projektov.

Čo to znamená? Ako sa ceny vína vyvíjali potom?

Poklesy, ktoré nasledovali, boli spôsobené absenciou transakcií. Koncom jari 2009 sa obnovila obchodná činnosť a na trh uviedli nový ročník 2008 v Bordeaux. Tento ročník bol úspešný vďaka lepšej kvalite a atraktívnejším cenám, ako sa očakávalo. Trh s vínom sa nielen rýchlo odrazil, ale nabral silný vzostupný trend, čo podporil aj rozruch okolo nasledujúcich vynikajúcich Bordeaux ročníkov 2009 a 2010, keďže v tom čase tvorilo väčšinu obchodných transakcií s vínom práve Bordeaux.

Je súčasná kríza spôsobená pandémiou v niečom iná?

Počas zložitého obdobia na širších trhoch, ako napríklad globálna finančná kríza, kríza štátneho dlhu eurozóny a podobne, víno nezaznamenáva významné zisky, iba si drží svoju pozíciu. Keď však dôjde k bezprecedentnej kríze, ako je Covid-19, je na mieste zapochybovať, či takéto vzorce budú aj v tomto prípade platiť. Pandémia mala za následok významné zmeny v spôsobe života a práce ľudí, ich interakcie s luxusnými predmetmi a ich konzumácie. Covid-19 zasiahol, samozrejme, aj vinársky priemysel, no nikdy nebol lepší čas investovať do vína, ako počas globálnej pandémie.

Prečo si to myslíte?

Ceny En Primeur vín v poslednej kampani klesli o 30 až 40 percent oproti cenám v roku 2019, a to aj napriek tomu, že mnoho odborných kritikov označilo tento ročník za jeden z najlepších za posledné desaťročie. V niektorých prípadoch z toho výrazne profitoval sekundárny trh, keďže nie každý zberateľ má priamy prístup k alokácii. Napriek tomu, že v raných mesiacoch pandémie zaznamenal trh s vínom mierny pokles, posledné mesiace opäť poukázali na neobvyklú odolnosť vína v problémových časoch a vyvolali tak ďalší výrazný záujem o víno v kontexte investičnej komodity.

Aký očakávate vývoj na trhu s investičnými vínami v tomto roku?

Pandémia spôsobila nárast spotreby kvalitného vína, čo do istej miery malo za následok, že sa dostupnosť niektorých vín ešte viac obmedzila. Ako príklad môžem uviesť víno Sassicaia 2009, legendárny supertuscan z Talianska, ktorého cena za prvé dva štvrťroky 2020 vystrelila o 14 percent. Treba tu ale spomenúť, že talianskych vín, na rozdiel od francúzskych, sa netýkajú obchodné clá USA, ktoré zaviedol Donald Trump. Dobrou správou je, že súčasný americký prezident Joe Biden sa týmito clami zaoberá a aktuálne sa nachádzame v štvormesačnom bezcolnom období.

Investícia do špičkového vína sa počíta v tisíckach eur. S akou návratnosťou možno uvažovať?

Typická ročná návratnosť je 10 až 15 percent, no niektoré fľaše sa tešia oveľa pozoruhodnejším nárastom. Príkladom je Domaine de la Romanée-Conti, čo je jedno z najprestížnejších vinárstiev na svete, ktorého vína pravidelne vykazujú počas päťročného obdobia rast 150 až 200 percent. Rovnako najvýkonnejším vínom minulého roka bolo burgundské Domaine de la Romanée-Conti, konkrétne La Tache 2007, ktoré zaznamenalo medzi 1. januárom a 30. júnom 2020 šesťmesačný nárast o 15 percent.

Je investícia do vína vhodná pre každého, možno na nej stavať investičné portfólio?

Investovať do vína by som neodporúčala začínajúcim investorom, ale skôr skúsenejším, a tiež by som na víne nestavala portfólio. Víno považujem za veľmi vhodný osviežujúci doplnok portfólia a zabezpečenie jeho stability v turbulentných časoch.

Veľa prémiových investičných vín pochádza z francúzskeho Burgundska.
Zdroj: archív: M. Kučeráková
Veľa prémiových investičných vín pochádza z francúzskeho Burgundska.

Podľa čoho sa rozhodujete pri výbere investičného vína vy osobne?

Vychádzam z doterajších skúseností a nadobudnutých vedomostí, no pri rozhodovaní, koľko čoho kúpiť, je to do istej miery aj intuitívna záležitosť. Často nie je veda kúpiť, ale vedieť si dobre zhodnotiť vývoj trhu a svoje možnosti, teda to, v akom časovom horizonte to potrebujem predať. Mojím osobným obľúbeným investičným cieľom je už niekoľko rokov burgundské Domaine Leroy. Táto investícia sa mi potvrdila ako správna nielen na číslach, keďže najsilnejšou značkou vína za rok 2020 sa stalo podľa Liv-ex Power 100 zoznamu práve vinárstvo Domaine Leroy.

Ako prebieha nákup investičného vína v praxi a kedy je vhodný čas víno kupovať?

Záleží od regiónu. Investičné víno je potrebné kupovať priamo alebo od zdroja, ktorý má priamu alokáciu, ak ju my nemáme. V Bordeaux je nepísaný zákon, že vám priamo nepredajú a musíte nakupovať cez obchodníka, s ktorým sa vinárstvo rozhodlo spolupracovať. Najlepšie vinárstva spolupracujú len s pár obchodníkmi, ktorých distribučná sieť zodpovedá ich predstave o tom, kde na svete chcú mať svoje vína umiestnené. Tento obchod sprostredkuje vždy broker.

Keď však nakupujete počas En Primeur kampane, pri niektorých vínach je aj napriek tomuto procesu investičný potenciál uspokojivý. V Burgundsku je systém trochu iný, v talianskych regiónoch znovu iný. Niektoré vinárstva sa rozhodli ísť svojou cestou a neuvádzajú víno v ročníkoch, ako bývalo zvykom, ale čakajú s vínom v pivnici často aj viac ako desaťročie. Uvádzajú víno na trh, keď je pripravené na pitie. Netreba sa tu báť, že by sa skrátením procesu vyzrievania vína vo fľaši v čase, keď je už víno vypustené na trh, skrátila aj schopnosť tohto vína cenovo rásť. Tieto vína si pri správnych skladovacích podmienkach ďalej žijú vo fľaši svojím životom často desiatky, ba aj cez sto rokov a zhodnocujú sa veľmi priaznivo.

Aj na Slovensku sú vinári, ktorí majú potenciál dosahovať úspechy v svetovom meradle.
M. Kučeráková

Aká je šanca na následný predaj investičného vína na sekundárnom trhu?

To je opäť individuálne. Sú vína, ktoré sú klenotmi v portfóliu a na základe konkrétnych vlastností, mena a histórie značky, objemu produkcie, a podobne viete, že toto víno predáte. Musíte, samozrejme, poznať predajné kanály. Potom sú vína, kde hovoríme o veľkých menách, no produkcia je väčšia a kým je trh zasýtený daným ročníkom, predaj tohto vína v cene, ktorá by nás uspokojila, môže byť problém. Vtedy je vhodné vyčkať, kým toto víno vymizne z trhu, čo môže trvať niekoľko rokov. Aj preto je víno v prevažnej miere dlhodobá investícia.

Trh s vínom ale nie je regulovaný. Ako sa vyhnúť podvodom?

Pokiaľ pracujete s overeným dodávateľom, pravdepodobnosť podvodu sa eliminuje na minimum. Dnes už každý osvedčený obchodník považuje za samozrejmosť mať tím na kontrolu kvality in-house. Víno, ak saaj kupuje od externého zdroja, by vždy malo prejsť kontrolou sprostredkovateľa obchodu. Pokiaľ sa toto obchádza, riziko tam vždy je, no týka sa to len sekundárneho trhu.

Investičné víno kupujem priamo od vinárstva, cez overeného sprostredkovateľa, tu to riziko nevidím. Víno putuje z vinárstva priamo do skladu, kde už je mojím majetkom. Pri štandardnom obchode, keď nenakupujem priamo od vinárstva, si vždy overujem históriu daného vína, teda koľkými majiteľmi prešlo, koľko skladov pocestovalo, či bolo skladované po celý čas v optimálnych podmienkach a podobne.

Pokiaľ tam vycítim riziko, toto víno nekupujem. S dodávateľmi mám nadštandardné vzťahy, považujú nás za fundovaného obchodného partnera a nikto si nechce pokaziť podvodmi alebo nedbalosťou dobré, obojstranne uspokojivé obchodné vzťahy. Stalo sa mi, že som víno kúpila a následne mi predajca predaj zrušil a peniaze vrátil, pretože keď toto víno pricestovalo do ich skladu, internou kontrolou zistili, že ide o podvrh. Taktiež sa mi stalo, že som veľmi chcela jedno víno, išlo o starší ročník, a obchodník mi ho zohnal, no povedal mi, že mi neodporúča ho kupovať, lebo nevie s istotou potvrdiť jeho históriu, to znamená hlavne skladovacie podmienky, počet a dôveryhodnosť predošlých majiteľov.

Investičné víno umožňujeročné zhodnotenie nezriedka aj pätnásť percent.
Zdroj: archív: M. Kučeráková
Investičné víno umožňujeročné zhodnotenie nezriedka aj pätnásť percent.

Čím sa investičné víno líši od bežného, hoci aj kvalitného vína? Čo ho robí cenným?

Tu je tá podobnosť napríklad s fashion businessom, drahými hodinkami a pod. Často ide o vinárstvo, ktoré je uznávanou a etablovanou značkou. Vo väčšine prípadov ide o vinárstva s dlhou a pôsobivou históriou. Víno je predovšetkým o emócii, a preto zohráva veľkú úlohu príbeh, ľudia, prostredie, ďalej pompéznosť a pôsobivosť konkrétneho vinárstva, winemaker alebo iná uznávaná osobnosť, ktorá stojí za daným vinárstvom. Potom sú tu profesionálni kritici, ktorí vína hodnotia a vplyv na cenu a investičný potenciál teda môže mať aj opakované vysoké bodovanie, taktiež klasifikácia, do ktorej vinárstvo spadá.

Všetky tieto faktory sú z môjho pohľadu aplikovateľné primárne na vinárstva v Bordeaux, ale, samozrejme, aj inde a ide o historickú záležitosť. V Burgundsku je opäť trend iný a samu ma fascinuje, že vína, ktorým sa na trhu najlepšie darí, sú často z vinárstiev prevažne v rodinnom vlastníctve, pričom ide o skromných ľudí žijúcich v skromných pomeroch. Nepochybne je dôležitý región, apelácia, príbeh, marketing. Vždy ide o vína, ktoré majú veľký potenciál na vyzrievanie a predpoklad, že ich bude možné vypiť aj o desiatky rokov, pričom čím dlhšie počkáte, tým bude zmyslový zážitok lepší.

Možno nájsť vína s investičným potenciálom na Slovensku?

Slovensko je z tohto pohľadu mladá krajina. Dlhá vinohradnícka a vinárska tradícia, ktorá tu bola, bola zničená a buduje sa všetko od základov. Na Slovensku sú vinári, ktorí majú potenciál dosahovať úspechy v svetovom meradle a pomaly sa tak aj napriek nepriaznivým podmienkam deje. Krajiny ako Francúzsko či Taliansko však majú na vinárskom odvetví postavený národný marketing, štáty toto odvetvie podporujú a sú naň právom hrdí.

My máme v tomto smere obrovské medzery, a tak sa oberáme o veľké príležitosti. Uznávaní kritici sa zatiaľ pozerajú na náš región skepticky. Úlohu zohráva aj podnebie, no vzhľadom na globálne otepľovanie a ak slovenskí vinári nevzdajú boj s nepriaznivými podmienkami sa v horizonte pár rokov budeme môcť rozprávať možno aj o investičnom víne zo Slovenska.

Hovoríte, že víno je predovšetkým o emócii. Ktoré víno sa vo vás spája s emóciou alebo príbehom?

Mojou srdcovkou je určite aj Domaine Leroy, vinárstvo v Burgundsku, ktoré vlastní a riadi Madame Lalou Bize-Leroy. Je to dáma, ktorá je vo vinárskom svete legendou a ja mám rada ženy, ľudí, ktorí menia pravidlá hry. Dalo by sa o nej hovoriť dlho, no spomeniem len, že má 89 rokov, niekoľko rokov viedla jedno z najikonickejších vinárstiev vôbec, Domaine de la Romanee Conti a jej vína patria k najdrahším a najnedostupnejším na trhu. Jej Musigny 2015 je aj najdrahším vínom v mojom portfóliu, ktoré som kúpila v roku 2018 a v súčasnosti je jeho trhová cena viac než trojnásobná.