Inflácia v eurozóne sa v apríli spomalila o niečo viac, než sa predpokladalo. Dôvodom zníženia tempa rastu cien boli reštriktívne opatrenia prijaté na zastavenie pandémie ochorenia COVID-19. Index spotrebiteľských cien v eurozóne medziročne stúpol o 0,3 percenta z 0,7 percenta v marci, uviedol európsky štatistický úrad Eurostat.

Eurostat tak revidoval prvý odhad, ktorý počítal s poklesom inflácie len na 0,4 percenta. Na porovnanie, v apríli 2019 dosiahla medziročná miera inflácie 1,7 percenta. Inflácia v celej Európskej únii (EÚ) sa v apríli spomalila na 0,7 percenta z 1,2 percenta v marci a 1,9 percenta v apríli 2019.

Muž s rúškom
Neprehliadnite

Ekonomika eurozóny sa nevráti na úroveň pred pandémiou skôr ako v roku 2021

V medziročnom porovnaní spotrebiteľské ceny spomedzi členských štátov EÚ najprudšie klesli v Slovinsku (-1,3 percenta), na Cypre (-1,2 percenta) a v Estónsku a Grécku (po -0,9 percenta). Naopak, najvyššiu infláciu zaznamenali Česko (3,3 percenta), Poľsko (2,9 percenta) a Maďarsko (2,5 percenta).

Na Slovensku sa medziročná inflácia v apríli spomalila na 2,1 percenta z 2,4 percenta v marci. V apríli najviac prispelo k inflácii v eurozóne zvýšenie cien potravín, alkoholu a tabaku (+0,67 percentuálneho bodu, nasledované cenami služieb (+0,52 bodu), neenergetických priemyselných tovarov (+0,09 bodu) a energiami (-0,97 bodu).