Takáto situácia panuje aj na Slovensku. Pri pohľade na údaje štruktúry miezd v roku 2013, ktoré každoročne publikuje Štatistický úrad (ŠÚ), ženy zarábajú menej z pohľadu vzdelania, vekovej skupiny aj na úrovni krajov.

Minulý rok v priemere v hrubom muži mesačne zarobili 1 021 eur, zatiaľ čo ženy 791. To znamená, že na Slovensku ženy v priemere zarábajú 77 percent toho, čo muži. Najväčšie rozdiely medzi pohlaviami potom sú pri dosiahnutom učňovskom vzdelaní (rozdiel 30 percent), vo vekovej skupine 35 až 39 rokov (29 percent) a v Trenčianskom kraji (25 percent).

Môžu za to deti?

Hneď prvým vysvetlením, prečo takého rozdiely existujú, je čas strávený v práci. Podľa ŠÚ muži na Slovensku v priemere pracujú dlhšie o 3,7 hodiny mesačne. V práci celkovo strávia 183 hodín mesačne (z toho 3,7 hodiny sú nadčasy), ženy 179,3 hodiny (z toho dve hodiny nadčasov).

Ako aj v kategórii platov, tento fakt opäť platí v takmer všetkých oblastiach. Okrem dvoch výnimiek – dlhšie pracujú ženy s vyšším odborným vzdelaním (o 1,3 hodiny mesačne) a s dosiahnutým titulom tretieho stupňa štúdia VŠ (o 4,1 hodiny).

Platy v štatistikách ovplyvňuje aj skutočnosť, že ženy častejšie zvyknú pracovať na skrátený pracovný úväzok. Konkrétne ide o 6,2 percenta pracujúcich Sloveniek, pričom u mužov je tento podiel na úrovni 3,3 percenta.

Jedným z hlavných vysvetlení, prečo ženy trávia v práci menej času, je, samozrejme, materstvo a výchova detí. Počas materskej dovolenky sa ich príjem zníži a po návrate do zamestnania tam väčšinou netrávia tak veľa času, aby sa mohli starať o svoje ratolesti. 

Naopak, muži musia pri takejto deľbe práce vo väčšine zabezpečiť finančný výpadok, čo spôsobuje ich dlhšie zostávanie v práci a tým pádom aj štatisticky vyšší plat. To je jeden z ďalších dôvodov, prečo ženy po návrate z materskej zarábajú vo všeobecnosti menej – muži počas tohto obdobia naďalej rozvíjajú svoju kariéru. Ich snaha je navyše podporená potrebou zabezpečiť rodinu.

Rozdielne kariérne cesty

Ďalšou príčinou, prečo ženy zarábajú menej ako muži, sú rozdiely v študijných odboroch na vysokých školách. Podľa štatistík ministerstva školstva o podieloch študentov na základe odborov z roku 2012/2013, ktoré publikoval ŠÚ, väčšina žien dáva v štúdiu prednosť spoločenským vedám (68,9 percenta) a pre lepšie platené – prírodné či technické vedy – sa rozhodne len 4,9, respektíve 8,5 percenta z nich.

Muži sa taktiež najčastejšie rozhodujú pre spoločenské vedy, avšak v menšej miere (44 percent) a väčší podiel z nich si vyberá technické vedy (36,9 percenta).

Muži sú sebavedomejší a lepšie vyjednávajú

Rozdiely v platovom ohodnotení môžu byť spôsobené aj líšiacimi sa očakávaniami, konkurenciou či vyjednávacími schopnosťami. K takýmto výsledkom sa dopracoval tím vedcov z Columbia Business School, Arizona State University a Federal Reserve Bank of New York.

Podľa nich vysoké očakávania a sebavedomie zapríčiňujú, že si muži častejšie vyberajú zamestnania v oblasti financií a biznisu. Zároveň sú počas vyjednávania agresívnejší, na pohovore častejšie preceňujú svoje skúsenosti a tým pádom si dokážu vyjednať aj vyšší plat.

„Naše výsledky naznačujú, že mzdové rozdiely medzi pohlaviami sú čiastočne spôsobené silne konkurencieschopnými jednotlivcami (väčšinou sú to muži), ktorí hľadajú pozície s platovým ohodnotením na základe výkonov, zatiaľ čo jednotlivci vyhýbajúci sa konkurencii (väčšinou sú to ženy) sa tak na lepšie platené pozície nedostanú,“ uvádzajú autori štúdie.

Tieto faktory podľa vedcov v rámci rovnakých odborov vysvetľujú 17- až 19- percentný rozdiel medzi platmi mužov a žien, čo je takmer na úrovni štatisticky zistených rozdielov.

Nie diskriminácia, ale iné rozhodnutia

Štatistické rozdiely medzi platmi mužov a žien teda nie sú spôsobené diskrimináciou na trhu práce, ale rozdielnymi rozhodnutiami, ktoré muži a ženy robia. Ekonómovia rôzne platy pre rôznych jednotlivcov vysvetľujú na základe ľudského kapitálu – vzdelania, zručností, pracovných schopností či skúseností.

Muži a ženy svoj ľudský kapitál vo všeobecnosti investujú rôznymi spôsobmi a to už pred vstupom na trh práce alebo aj počas pôsobenia v ňom. Aby sa ženy v priemere platovo vyrovnali mužom, musela by väčšia časť z nich voliť napríklad technické zamerania či viac sa snažiť o iný druh pracovných pozícii.

Zároveň v riešení môžu pomôcť aj muži, napríklad tým, že väčšia časť z nich bude odchádzať na materskú dovolenku (v poradni TREND sa dozviete viac) a preberať väčšiu zodpovednosť za chod domácnosti a výchovu detí.