Rast cien pohonných hmôt, zemného plynu či elektrickej energie sú jedny z dôvodov, prečo mnohé firmy potrebujú v súčasnosti intenzívnejšie prefinancovávať svoje aktivity. K tomu sa pridáva neistota ohľadom budúceho ekonomického výhľadu vrátane rozkolísanosti kurzov a úrokových mier. V takomto prostredí je dôležité ochrániť svoje finančné toky a podnikateľské aktivity bližšou spoluprácou s firemnými divíziami bánk, hovorí v rozhovore pre TREND Slavomír Beňa, člen predstavenstva a riaditeľ divízie firemného a investičného bankovníctva UniCredit Bank.