Ako na štvrtkovej tlačovej konferencii v nadväznosti na pripravovanú novelu uviedla generálna tajomníčka AFISP Darina Huttová, ochrana práv finančného spotrebiteľa musí byť v záujme každého spolupracovníka členov asociácie.

„Budeme naďalej monitorovať nekalé praktiky finančných agentov a zistené skutočnosti bude asociácia v rámci samoregulácie zdieľať so svojimi členmi. Cieľom je vplývať na kultúru podnikania a dodržiavanie etiky členov pri propagácii služieb, poskytovaní informácií klientom a pri budovaní sietí spolupracujúcich podriadených finančných agentov,“ konštatovala.

Novelou by sa pritom okrem iného mali spojiť podmienky pre distribúciu poistenia s reguláciou pre ostatné sektory finančného trhu. Pri zvýšení kvalifikačných predpokladov pre viazaných agentov zase počíta napríklad s plnením podmienok odbornej spôsobilosti pred dňom začatia činnosti viazaného agenta a nie do troch mesiacov od začatia činnosti, ako to bolo doteraz.

Zásadné zmeny sa týkajú aj vedenia evidencie agentov a poradcov v registroch Národnej banky Slovenska s možnosťou sledovať históriu spolupráce so samostatnými finančnými agentmi a finančnými inštitúciami, ako aj potenciálnu fluktuáciu agentov.

Novela navrhuje aj zvýšenie nárokov, pokiaľ ide o rozsah informácií poskytovaných klientom, resp. potenciálnym klientom pri výkone finančného sprostredkovania a finančného poradenstva. Po prvý raz tiež návrh novely presadzuje zverejňovanie provízií finančných agentov.

Asociácia má však k novele, ktorá je zatiaľ v prípravnej fáze, niekoľko výhrad. „Ak má dôjsť k zmene regulácie finančného sprostredkovania, je potrebné odstrániť terajší konflikt záujmov medzi výkonom finančného sprostredkovania a finančného poradenstva,“ tvrdí D. Huttová. Finančné poradenstvo ako nezávislé podnikanie v Slovenskej republike sa totiž podľa nej nerozvinulo. Ako dodala, Národná banka Slovenska aktuálne eviduje len 11 nezávislých poradcov.

Asociácia nepodporuje ani uplatnenie podmienok podľa Európskej smernici o distribúcii poistenia pre všetky sektory jednotne, ale finanční agenti by mali plniť podmienky odbornej spôsobilosti podľa jednotlivých sektorov. Konštruktívna a racionálna by podľa D. Huttovej mala byť aj regulácia provízií finančných agentov.

AFISP združuje 29 členov, ktorí pokrývajú 68 percent všetkých finančných agentov registrovaných Národnou bankou Slovenska podľa zákona o finančnom sprostredkovaní a poskytujú služby viac 1 100 000 klientom. Z poverenia guvernéra Národnej banky Slovenska zabezpečuje odborné skúšky. V rámci svojich vzdelávacích aktivít chce AFISP v spolupráci so zahraničnými asociáciami EFPA sprístupniť najvyššiu certifikovanú úroveň odbornej prípravy pre poradcov finančného plánovania vrátane skúšok €FA. Ide o najvyššiu dosiahnuteľnú kvalifikáciu v oblasti finančného poradenstva.