Zmeny sa majú zaviesť novelou zákona o riešení krízových situácií na finančnom trhu, ku ktorej skončilo medzirezortné pripomienkové konanie.

Celkovo bude musieť ministerstvo financií vyhodnotiť 170 pripomienok k celej novele, pričom 74 bolo zásadných. Jednou zo zmien, ktoré má novela priniesť, je aj úprava spôsobu určovania, respektíve výpočtu ročných príspevkov pre samostatných finančných agentov.

„Úprava sa navrhuje s cieľom spravodlivejšieho nastavenia výberu ročných príspevkov a v tomto smere spravodlivejšieho prerozdelenia súvisiaceho finančného zaťaženia medzi príslušné dohliadané subjekty finančného trhu, ktoré sú podľa zákona povinné uhrádzať NBS ročné príspevky,“ priblížil dôvody zmeny tlačový odbor NBS.

Značné výhrady

Slovenský regulátor zároveň upozorňuje, že sektor finančného sprostredkovania je pomerne rozmanitý z hľadiska veľkosti a ekonomickej sily subjektov, a to od veľkého množstva malých firiem až po veľké distribučné siete s tisíckami podriadených finančných agentov. 

„Táto úprava sa navrhuje v záujme lepšieho zohľadnenia týchto parametrov spomínaných subjektov,“ doplnil tlačový odbor NBS.

Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP) má však k zmene spôsobu výpočtu poplatkov zásadné výhrady.

„Navrhovaná zmena vychádza z určenia pevnej a variabilnej zložky, ktorá spôsobí v konečnom dôsledku zvýšenie príspevkov na dohľad. Pri prepočtoch týchto poplatkov pre budúce obdobie vychádza zvýšenie nákladov u najväčších spoločností na trhu v násobkoch tisícov percent a súčasne zabezpečí menším spoločnostiam zanedbateľný príspevok. Ide o dramatické zvyšovanie poplatkov,“ tvrdí generálna riaditeľka AFISP Darina Huttová.

Podstatne vyššie náklady

Asociácia na príklade jednej z najväčších distribučných spoločností vypočítala, že náklady na poplatky vzrastú až o 8 000 percent v rámci jedného roka.

„Zdôrazňujeme skutočnosť, že samostatným finančným agentom sa už v tomto roku rapídne zvýšili náklady na výkon samotných zápisov finančných agentov do registrov vedených NBS,“ dodala Huttová. Zmenu vníma ako ďalšiu bariéru pre podnikanie v oblasti finančného sprostredkovania. AFISP preto navrhuje, aby sa účtovali ročné poplatky podľa výšky dosiahnutého obratu.

„Chápeme zvýšené náklady na činnosť orgánu dohľadu najmä pri zabezpečení účasti v európskych orgánoch, a taktiež rešpektujeme prístup tvorby poplatkov na dohľad, v rámci ktorého má byť príspevok spoločností s najvyšším podielom na trhu vyšší než príspevok malých. Avšak je vylúčené, aby požiadavky NBS na úhradu vlastných prevádzkových nákladov spojených s výkonom dohľadu nad finančným sprostredkovaním postavili na princípe pre nich čo najjednoduchšieho výpočtu a zabezpečenia až neprimeraných príjmov,“ doplnila Huttová.