Pohľadávky americkej firmy voči mäsokombinátu predstavovali vyše 8 miliónov eur, kapitalizovala z nich polovicu.

O navýšení základného imania PMP rozhodlo mimoriadne valné zhromaždenie, konkrétne doterajší 82,5-percentný vlastník Anton Fabuš, ktorý tak spolu so svojím dlhoročným manažérom Milanom Majerníkom skončil aj v predstavenstve spoločnosti. Fabušov podiel klesol po kapitálovom vstupe veriteľa na približne 32 percent.

Novým členom predstavenstva sa stal Jaroslav Grolmus, ktorý bol do roku 2010 v orgánoch mäsokombinátu Tauris podnikateľa Milana Fiľa. Ten však za vstupom do PMP nestojí a ani o neho nikdy neprejavil záujem, čo potvrdila hovorkyňa jeho holdingu ECO-Investment Petra Greksová. Ďalší člen predstavenstva mäsokombinátu bude zvolený dodatočne.

Neinformovaní veritelia

Rozhodnutie zvýšiť základné imanie privítali aj niektorí z vyše štyroch stoviek minoritných akcionárov PMP, s ktorými sa TREND.sk rozprával, a to aj napriek tomu, že ich podiel v spoločnosti tak klesne zo 17,5 na približne 7 percent.

Vďaka kapitalizácii pohľadávky Digital Screen Network sa totiž zníži dlh mäsokombinátu, ktorý by inak musel byť v reštrukturalizačnom konaní veriteľovi vyplatený v minimálne päťdesiatpercentnej výške, teda približne na úrovni 4 miliónov eur.

Keďže pozadie nového majoritného vlastníka je zatiaľ stále nejasné, iní akcionári sa zase obávajú, aké ďalšie kroky podnikne, a to v prípade, keby jeho záujem revitalizovať firmu nebol myslený vážne. PMP totiž nie je mŕtva firma, funguje zhruba na 70 percent svojho výkonu a pokrýva pätinu slovenskej spotreby mäsa a mäsových výrobkov. Ku koncu roka 2016, teda asi pol roka pred začatím reštrukturalizačného konania, pritom mala aktíva okolo 32 miliónov a tržby 76 miliónov eur.

Fabuš odovzdal mäsiarstvo utajeným veriteľom

Anton Fabuš Zdroj: Maňo Štrauch

Ešte nezažehnaný konkurz

Plán reštrukturalizácie bude v druhej polovici januára schvaľovať schôdza veriteľov. Ak ho neodsúhlasí potrebnou väčšinou, podnik by sa mohol dostať do konkurzu. Ešte koncom minulého roka sa pritom k plánu vyjadril už trojčlenný výbor kľúčových veriteľov mäsokombinátu, ktorý ho s výnimkou jedného člena potvrdil.

Proti bola Československá obchodná banka. Za návrh hlasovala Poštová banka a tretí veriteľ tiež s neznámym pozadím Benzema, ktorý medzitým previedol svoje pohľadávky v hodnote cez 8 miliónov eur práve na Digital Screen Network. Za oboma firmami pravdepodobne stoja tie isté záujmové skupiny či osoby.

O Digital Screen Network sa TREND.sk dozvedel z verejných registrov napríklad to, že ovláda bratislavskú reklamnú spoločnosť medias media, ktorá disponuje sieťou veľkoplošných digitálnych obrazoviek. Zástupcovia spoločnosti o ľuďoch v pozadí americkej firmy neinformovali. Dá sa len predpokladať, čo už naznačili viacerí minoritní vlastníci mäsokombinátu, že môže ísť o niektorého slovenského podnikateľa, keďže tunajší biznis v reklamnej brandži sa len ťažko rozvíja bez dobrých lokálnych kontaktov.

Iní ľudia z brandže dokonca hovoria, že americkú firmu možno do celého procesu zapojil aj samotný A. Fabuš.