Exportný klub tentoraz v Košiciach

Druhý Exportný klub sa uskutoční 2. 6. 2015 v hoteli Bankov v Košiciach. Zameria sa na právne úskalia v medzinárodnom obchode, na ktoré poukáže expert na medzinárodné právo z renomovanej advokátskej kancelárie. Novou témou sú aj služby ekonomickej diplomacie, ktoré predstaví generálna riaditeľka sekcie hospodárskej spolupráce z MZV a EZ SR. Ďalší prezentujúci budú hovoriť o tom, ako vidieť v kríze príležitosť a zástupca exportujúcej firmy z východoslovenského regiónu priblíži ich úspešný príbeh o prieniku na zahraničné trhy prostredníctvom EXIMBANKY SR. Zástupcovia EXIMBANKY SR oboznámia slovenských podnikateľov s možnosťami štátnej podpory exportu a v prípade záujmu poskytnú individuálne poradenstvo. 

Odborná podpora exportu

Hlavnou úlohou EXIMBANKY SR je pomáhať rozvoju slovenského exportu. Vieme o viacerých problémoch našich exportérov, preto sme sa rozhodli pre platformu Exportných klubov. Našou snahou je priniesť na Exportné kluby čo najviac odborníkov z rôznych odvetví podnikania a tým pomáhať našim vývozcom,“ uviedla vrchná riaditeľka EXIMBANKY SR, Ing. Mgr. Miriam Letašiová.

Prvý Exportný klub sa konal v marci v Hronseku za účasti viac ako 50 exportérov a zástupcov EXIMBANKY SR. Témou prvého klubu bola pomoc pri posune biznisu za hranice Slovenska a budovanie obchodných vzťahov. „Teší nás pozitívna spätná väzba od účastníkov prvého klubu. Zúčastnení ocenili predovšetkým profesionalitu, neformálnu atmosféru a individuálny prístup k zodpovedaniu aktuálnych otázok, ktoré zaujímajú exportérov. Na základe ich námetov a odporúčaní sme doplnili aj témy druhého klubu, ktoré odrážajú požiadavky exportérov, ako napríklad právne poradenstvo a informácie o službách ekonomickej diplomacie“, hovorí Miriam Letašiová. Posledný tohtoročný Exportný klub je naplánovaný na jeseň v Bratislave.

Nielen pre malé podniky

Podujatie je svojím charakterom, zameraním a stupňom odbornosti určené pre manažérov a zástupcov malých, stredných, ale aj veľkých podnikov, exportujúcich alebo uvažujúcich o možnostiach rozšírenia svojho biznisu za hranice Slovenska. Účasť na podujatí je bezplatná, nevyhnutné je však prihlásiť sa vopred kvôli obmedzenej kapacite. Prihlasovací formulár záujemcovia nájdu na webovej stránke EXIMBANKY SR, www.eximbanka.sk.