63292>

Dve živnosti po sebe a aké paušálne výdavky?

63292>

Dve živnosti po sebe a aké paušálne výdavky?

159797>

Dve živnosti po sebe a aké paušálne výdavky?

160068>

Dve živnosti po sebe a aké paušálne výdavky?


  • Do júna 2008 som mal otvorenú živnosť v rozsahu voľných živností, potom som ju ukončil. Od júna 2008 som si potom otvoril novú živnosť, tentokrát ale remeselnú. Zaujímalo by ma, v akej výške si môžem uplatniť paušálne výdavky v daňovom priznaní za minulý rok. Je to 40 percent (voľná živnosť) alebo 60 percent (remeselná živnosť), alebo je možné uplatniť aj obidve sadzby?

Pri príjmoch dosiahnutých z remeselných živností je výška paušálnych výdavkov vo výške 60 %, ale za podmienky, že daňovník okrem príjmov z remeselných živností nemá iné príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 1 a 2).

Vy ste mali v zdaňovacom období rokuk 2008 príjmy aj z voľnej živnosti, teda iné príjmy. Znamená to, že v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. § 6 ods.10, si môžete uplatniť len výdavky vo výške 40 % z vašich príjmov + výdavky na poistné a príspevky, ktoré ste skutočne zaplatili, teda tie, ktoré môžete skutočne preukázať dokladmi.

Predpokladám však, že nie ste platiteľom dane z pridanej hodnoty celý rok 2008. V opačnom prípade sa paušálne výdavky uplatňovať nedajú.

Upozornenie: ak ste v roku 2007 uplatňovali skutočné výdavky podľa § 19 a teraz idete uplatňovať výdavky podľa § 6 ods. 10, musíte upraviť základ dane podľa § 17 ods. 8 za zdaňovacie obdobie, ktoré predchádzalo tejto zmene, teda za rok 2007. Ak ste si ho neupravili, tak teraz si ho môžete upraviť len na základe dodatočného daňového priznania, ale aj s prípadnými sankciami.

Autorka je daňová poradkyňa, členka členka Slovenskej komory daňových poradcov

Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jeho informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.