63292>

Dôchodca žiada o vrátenie dane

63292>

Dôchodca žiada o vrátenie dane

159797>

Dôchodca žiada o vrátenie dane

160068>

Dôchodca žiada o vrátenie dane


  • Ako dôchodca som v roku 2008 odviedol daň z jednorázoveho príjmu 10 000 Sk za prácu súdneho znalca, ktorú som vykonal ešte v roku 2004. V súčasnosti už nie som znalcom. Môžem požiadať daňový úrad o vrátenie tejto odvedenej dane podaním daňového priznania za uplynulý rok?

Pokiaľ váš príjem za rok 2008 bol nižší ako 49 248 Sk, podaním daňového priznania za rok 2008 môžete požiadať daňový úrad o vrátenie tejto dane, ktorá bola uhradená v prospech daňového úradu. Nie je mi celkom jasné ako ste túto daň odviedli. Podkladom bude potvrdenie o odvedení alebo uhradení tejto dane.

Autor je výkonný riaditeľ a prokurista spoločnosti Malach Consulting, s.r.o 


Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jeho informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.