„Garážové účtovné firmy len nahadzujú doklady do účtovného softvéru, kvalitné firmy robia dobré účtovníctvo, ale len tie výnimočné vedia poskytnúť naozaj komplexné služby. K tým posledne menovaným patríme aj my.“ Martin Surový, konateľ spoločnosti BENETIP services, s.r.o., ktorá momentálne poskytuje účtovné, mzdové, personálne a ďalšie služby viac ako 60 domácim aj zahraničným spoločnostiam, najmä v oblasti Žilinského kraja.

Každá účtovná firma, ktorá vie klientom zabezpečiť  aj ďalšie služby okrem vedenia účtovníctva, má v rámci trhu veľké plus. Pre každého podnikateľa je výhodné, ak u nás nájde „všetko pod jednou strechou“.  V nemalej miere to šetrí jeho čas, energiu aj finančné prostriedky, keďže nájsť dôveryhodného a prevereného partnera pre každú oblasť nie je vôbec jednoduché.

Naša spoločnosť BENETIP services, s.r.o. je plnohodnotným sprievodcom podnikateľských subjektov „od kolísky po hrob“.

Začneme samotným založením firmy – vieme zabezpečiť klientom cez našich partnerov kompletné založenie spoločnosti - zápis do Obchodného registra, príprava potrebných listín a dokumentov, registrácia firmy  do inštitúcií ako je Finančná správa, Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a pod. Okrem ekonomických služieb vieme klientovi, ktorý to potrebuje, zabezpečiť aj právne poradenstvo a služby.

Mnohé firmy (obzvlášť zahraničné) preferujú mať tzv. virtuálne sídlo ich spoločnosti v reprezentatívnych priestoroch, kde sa kompetentní postarajú o ich poštu a pod. Aj túto službu vieme zabezpečiť cez sieť našich partnerov.

Počas celého života firmy (okrem prvotriedneho vedenia účtovníctva, miezd a personalistiky, ktoré je našou hlavnou špecializáciou) svojim klientom aj radíme a vieme ich nasmerovať v oblasti ekonomickej, daňovej či personálnej politiky. Takisto v prípade potreby im vieme zabezpečiť aj právne služby a poradenstvo.

Osobitnou službou v portfóliu našej skupiny je audit. Pre spoločnosť ktorá dosiahne zákonom stanovené kritériá a stane sa povinnou mať audit účtovnej závierky, vieme poskytnúť aj takéto služby.

Takisto v prípade potreby (napr. pri predaji, kúpe, resp. fúzie s inou firmou) máme aj súdnych znalcov z rôznych oblastí, takže vieme vykonať odborné oceňovania a hodnotenia spoločnosti.

Medzi spoločnosti s ktorými dlhodobo spolupracujeme je aj personálna agentúra, takže v prípade, že náš klient potrebuje zohnať nejakého špecifického zamestnanca, alebo je klient výrobná firma a potrebuje pridelenie tzv. agentúrnych zamestnancov, vieme byť nápomocný aj v tomto smere.

Pri niektorom z typov zániku spoločnosti je opätovne potrebné zabezpečiť množstvo povinných aktivít, pri ktorých je nevyhnutná spolupráca právnych a účtovných špecialistov (napr. mimoriadna účtovná uzávierka a pod). Naša spolupráca s klientom sa končí až výmazom z OR SR.

www.benetip.sk

Dobrá účtovná firma – okrem účtovníctva poskytne služby od kolísky po hrob