Sú oblasti, v ktorých dominantné postavenie stále obsadzujú muži ako napríklad IT, automobilový a strojársky priemysel, no aj v týchto sektoroch sa postupne začínajú presadzovať ženy, hovorí pre TREND.sk Radoslav Sekerka, HR manažér zo spoločnosti Dekra. Vzájomné dopĺňanie sa mužov a žien v spoločnostiach, najmä vo vedení, môže mať pre firmu viaceré blahodarné účinky.

Prevencia proti morálnemu úpadku

Vo všeobecnosti sú ženy ako finančné riaditeľky menej náchylné uchyľovať sa k rizikovým a nezákonným krokom, akými sú daňové úniky, uvádza nedávny výskum, na ktorý upozornil americký magazín The Atlantic.

Výskum naznačuje, že ženy majú väčší zmysel pre etické správanie, slušnosť a spravodlivosť a majú takisto tendenciu skôr podporovať rast a vývoj spoločnosti, zatiaľ čo muži vo všeobecnosti viac usilujú o peniaze a moc.

Výskum tak reaguje na štúdiu z roku 2012, v ktorej 15 percent z opýtaných finančných riaditeľov priznalo, že by kvôli lepším výsledkom podnikania nemali problém spáchať finančný či iný podvod. Výskum pritom zahŕňa len ľudí, ktorí boli naozaj ochotní sa k podvodom priznať. Vzhľadom na to môže byť reálne percento omnoho vyššie.

The Atlantic však upozorňuje, že k dosiahnutiu morálneho osvietenia spoločnosti nestačí mať na popredných pozíciách jednu ženu (vychádzajúc zo štatistických vlastností pohlaví, nie stereotypov). V zastúpení firmy by sa muselo nachádzať také „kritické množstvo“ ženských členov, ktoré by nepodľahlo mužskej dominancii a ktoré by vyvinulo dostatočný tlak na etické správanie.

Sila hýbať s HDP

Podľa ďalšej európskej štúdie pracoviská, kde vládnu manažérky, sú demokratickejšie v rozhodovaní a charakterizujú ich tiež lepšie vzťahy medzi zamestnancami a vedením, píše ekonomický portál Business Insider. Ženy podľa štúdie rovnako poskytujú jednotlivým zamestnancom individualizovanú a častejšiu spätnú väzbu, čo sa môže pozitívnejšie odzrkadliť v kvalite práce zamestnancov.

Ženy sú špecialistky na pestovanie zdravých a dlhodobých vzťahov, nedajú sa ľahko rozptýliť, majú zmysel pre detail a vidia príležitosti vo všetkom a vo všetkých, či už ide o susedov, kamarátov alebo rodinu, vymenúva magazín Forbes. Na rozdiel od mužov ženy často držia spolu a ochraňujú jedna druhú, hoci magazín zároveň pripúšťa, že ak sú postavené proti sebe, spolupatričnosť ide bokom a zvyknú byť súťaživé. 

O výhodách, ktoré súvisia s vyšším počtom prijímaných žien, čosi tuší aj londýnsky finančný trh, ktorý oznámil výrazný nárast ženskej pracovnej sily, uvádza agentúra Reuters. Odvetvie finančných služieb tak v krajine stráca status „chlapského klubu“. Podľa agentúry viacero spoločností začalo vidieť pozitívnu hodnotu, ktorá sa skrýva v rôznorodosti zamestnancov, či už na základe pohlavia alebo národa. Rôznorodosť eliminuje jednostranný pohľad na firemné záležitosti a prináša viac skúseností.

Americkí ekonómovia z Bieleho domu dokonca naznačujú, že ženy majú moc hýbať s hrubým domácim produktom krajiny. Odhadujú, že ak by zamestnanosť žien v Spojených štátoch vzrástla na takú úroveň, že by sa tým zaplnila medzera a vznikla rovnováha so zamestnanými mužmi, hrubý domáci produkt krajiny by stúpol o deväť percent, píše portál MarketWatch.

Na ďalšej stránke: Ako sa ženy navzájom sabotujú