63292>

Denné dochádzanie za prácou do Rakúska

63292>

Denné dochádzanie za prácou do Rakúska

159797>

Denné dochádzanie za prácou do Rakúska

160068>

Denné dochádzanie za prácou do Rakúska


  • Od februára 2008 pracujem na plný úväzok v Rakúsku, kde odvádzam i odvody. V januári som ešte pracoval na Slovensku. Som rezidentom SR a denne dochádzam za prácou do Rakúska. Kde mám podať daňové priznanie? V prípade, že na Slovensku, treba k nemu priložiť aj preklad potvrdenia príjmu z Rakúska?

Daňové priznanie podávate zo svojich celosvetových príjmov na Slovensku, pretože stredisko vašich životných záujmov je v SR. Pokiaľ máte iba príjmy zo závislej činnosti, tak podávate daňové priznanie pre fyzické osoby typ A.

Pokiaľ by ste mali aj iné príjmy, napríklad z prenájmu, úrokov a podobne, podávali by ste daňové priznanie typu B. Preklad potvrdenia o nadobudnutých príjmoch v Rakúsku nepotrebujete. K daňovému priznaniu priložíte orginál alebo kópiu potvrdenia z Rakúska.

Autor je výkonný riaditeľ a prokurista spoločnosti Malach Consulting, s.r.o 


Autor odpovede nepreberá zodpovednosť za správnosť a komplexnosť odpovede, keďže jeho informácie o probléme sú obmedzené formuláciou otázky.