Na portáli Finančnej správy v katalógu vzorov tlačív nájdete nové tlačivá k dani z príjmov a k dani z motorových vozidiel.

Daň z motorových vozidiel

Januárom začína pre občana, podnikateľa a firmy daňový kolotoč. Do konca januára musí podnikateľ, ktorý používa v podnikaní auto, podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel. Do tohto termínu musí aj zaplatiť daň. Tento deň pripadá na pondelok 1. februára.

Tlačivo pre tento typ daňového priznania je dostupné na portáli Finančnej správy v katalógu formulárov. 

Podnikateľov, ktorí používajú automobily na podnikanie a v januári 2016 budú podávať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel, čaká niekoľko noviniek. Podstatnými zmenami pre daňovníkov je zjednotenie sadzieb dane pre celé Slovensko, zmena miestnej príslušnosti a zavedenie jednotného čísla účtu, na ktorý budú podnikatelia platiť daň z motorových vozidiel.

Napríklad za vozidlo s objemom nad 900 do 1 200 cm3 sa bude platiť daň 80 eur, nad 1 200 do 1 500 cm3 je ročná sadzba dane 115 eur a pri aute od 1 500 do 2 000 cm3 podnikateľ zaplatí 148 eur. Ak však má jeho auto vek do 36 mesiacov, bude platiť nižšiu daň. A naopak, pri staršom aute ako 156 mesiacov si bude musieť priplatiť.

Ročná sadzba dane sa zníži o:

  • 25 % počas prvých 36 mesiacov počnúc mesiacom prvej evidencie vozidla,
  • 20 % počas nasledujúcich 36 kalendárnych mesiacov,
  • 15 % počas nasledujúcich ďalších 36 mesiacov.

Ročná sadzba dane sa zvýši o:

  • 10 % počas nasledujúcich 12 mesiacov,
  • 20 % pre vozidlá, ktoré majú viac ako 156 mesiacov vrátane mesiaca prvej evidencie vozidla.

Novinkou je, že daň sa platí aj za elektroskútre, motocykle, trojkolky, štvorkolky, ak sa používajú na podnikanie.

Daňový subjekt, ktorý má autá evidované vo viacerých krajoch, nebude v roku 2016 podávať daňové priznanie podľa miesta evidencie vozidla, ale podľa trvalého pobytu fyzickej osoby alebo sídla firmy a vybrané daňové subjekty na DÚ pre vybrané daňové subjekty v Bratislave.

Podnikatelia zaplatia daň na nové číslo účtu. Kým doteraz mal každý daňový úrad iné šesťmiestne predčíslie, po novom bude pre daň z motorových vozidiel platiť na každom daňovom úrade v každom kraji jedno rovnaké predčíslie 501163.

IBAN je tvorený z predčíslia účtu, základného účtu daňového subjektu (OÚD), a kódu štátnej pokladnice. Daňový subjekt si ho musí vygenerovať sám. Pomôcku nájde na portáli Finančnej správy v časti platenie daní.

Daň z príjmov

Daň z príjmov sa platí na budúci rok najneskôr do štvrtka 31. marca. Na portáli Finančnej správy už teraz nájdete tlačivá na daň z príjmu fyzických osôb typ A, daň z príjmu fyzických osôb typ B a daň z príjmu právnických osôb. Tieto tlačivá musíte vypísať ručne.

Elektronické formuláre, ktoré vám uľahčia podanie priznania, ešte na webe nie sú. Finančná správa sľubuje, že interaktívne elektronické formuláre zverejní počas januára.

V najbližších týždňoch má tiež sprístupniť podklady pre zmeny účtovných softvérov. Ide o XSD schémy pre nové formuláre na daňové priznania k dani z príjmov fyzických osôb typ A a B a taktiež pre právnické osoby za obdobie 2015. Papierové daňové priznania by mali byť k dispozícii na daňových úradoch v decembri.

Zmeny v tlačivách

Tlačivo, ktoré vypĺňajú zamestnanci a dohodári (typ A) sa nezmenilo. Viacero noviniek je v tlačive pre podnikateľov a živnostníkov (typ B). Tu sa zmenila časť Prehľad o vzniku daňových strát. Daňová strata z príjmov z podnikania sa zapíše na riadok 44. Na riadkoch 45 až 55 sa rozpisujú staré straty - za roky 2010 až 2013 neuplatnené do 31. decembra 2013. Na riadkoch 49 až 52 sa zase zapíšu odpočítavané straty z roku 2014. Na riadok 55 sa potom uvedie znížený čiastkový daňový základ o stratu z predchádzajúcich zdaňovacích období.

Daňovou novinkou je uplatnenie si výdavkov na výskum a vývoj, ktoré prešli v novele zákona o dani z príjmov od januára tohto roku. V tlačive sú týmto zmenám venované nové riadky číslo 56  a 57. Prehľad týchto výdavkov sa zapisuje tiež do osobitnej prílohy číslo 1. Základ dane z príjmov z podnikania sa potom zapisuje na riadok 65. V starom tlačive to bolo na riadku 52.

Ďalšia menšia zmena je v VIII. oddiele - Výpočet základu dane z ostatných príjmov. Tu pribudol riadok 12 - náhrada nemajetkovej ujmy, okrem náhrady nemajetkovej ujmy, ktorá bola spôsobená trestným činom.

Zmenila sa aj časť XI, kde zapisujú údaje nerezidenti. Doplnili sa tu riadky (119 a 120), kde má daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou zapísať výnos z prenájmu nehnuteľnosti, ak účtuje v podvojnom účtovníctve a príjem z prevodu nehnuteľností, ktoré má zaradené do obchodného majetku nerezidenta s príjmami z podnikania.